Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6588

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 29 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Noodoproepen - Annulaties - Aantallen - Maatregelen

eerste hulp
geneeskundige noodhulp
telefoon
brandbestrijding
geografische spreiding
officiŽle statistiek
gemeentepolitie

Chronologie

29/6/2012 Verzending vraag
5/9/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6588 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensen op het terrein stellen vast dat oproepen naar de hulpdiensten soms worden geannuleerd nadat de hulpverleners reeds zijn uitgerukt. Dat is niet alleen jammer voor de hulpdiensten zelf, maar het is ook een verspilling van tijd, mensen en middelen.

In dit kader volgende vraag:

1) Beschikt de minister over cijfergegevens van het aantal noodoproepen dat nadien werd geannuleerd voor de periode 2008 - 2011 en de eerste helft van 2012, opgesplitst per gewest,? Kan zij aangeven welke redenen daarvoor werden opgegeven?

2) Acht de minister, gelet op de cijfergegevens uit de vorige vraag, maatregelen nodig om dit aantal te reduceren? Kan zij desgevallend aangeven welke maatregelen zij precies in gedachten heeft?

Antwoord ontvangen op 5 september 2012 :

1. Mijn diensten beschikken niet over cijfergegevens van het totaal aantal noodoproepen die een uitruk van middelen tot gevolg hadden maar nadien geannuleerd werden.

Voor cijfergegevens over het aantal nutteloze ritten van ambulance, MUG of PIT kan ik u wel doorverwijzen naar mijn collega, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

Er zijn verschillende redenen waarom een rit kan worden geannuleerd. Enkele voorbeelden zijn :

2. Het is belangrijk dat de operatoren de risico’s beperken en ervoor zorgen dat de middelen na een melding zo snel mogelijk uitgestuurd worden. In twijfelgevallen is het beter om de hulpdiensten te alarmeren en/of uit te sturen en nadien te annuleren dan de hulpdiensten niet of te laat te alarmeren/uit te sturen.

Ik vind het wel belangrijk om het aantal valse meldingen die een overbodige uitruk tot gevolg kunnen hebben te beperken. Niet alleen omwille van de kosten die dit met zich meebrengt voor de intervenanten en de Staat, maar ook om het probleem van het medische tekort, met name bij de MUG, te verminderen.

Mijn diensten bereiden momenteel een informatiecampagne voor om het aantal van dit type storende oproepen te doen dalen. Deze oproepers stellen zich trouwens bloot aan gerechtelijke vervolging en een strafrechtelijke veroordeling.