Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6238

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 11 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Verval - Nieuwe kaarten - Duur toekenningsprocedure

faciliteiten voor gehandicapten
parkeerterrein

Chronologie

11/5/2012 Verzending vraag
24/7/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6237

Vraag nr. 5-6238 d.d. 11 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Geregeld worden parkeerkaarten voor personen met een handicap in beslag genomen omdat ze vervallen zijn. De vervallen kaarten worden dan overgemaakt aan de administratie.

Recent werd een vervallen parkeerkaart overgemaakt. De kaart was verlopen sedert 1 februari 2012, maar was op 27 maart 2012 nog in gebruik. De vaststellingen werden gedaan door een parkeerwachter.

Navraag leerde dat er op 29 november 2011 al een nieuwe kaart was aangevraagd. Op 6 april 2012 kreeg de aanvrager het antwoord dat de administratie niet kon zeggen wanneer de nieuwe kaart zou worden bezorgd.

Mensen kunnen moeilijk in orde blijven met hun parkeerkaart als de administratie er zo lang over doet om een nieuwe parkeerkaart uit te reiken. Deze manier van werken bezorgt niet alleen de parkeerwachters meer werk, ze geeft de overheid in het algemeen een negatief imago.

In dit kader volgende vragen:

1) Beschikt de minister/staatssecretaris over cijfergegevens voor de periode 2008 tot en met 2011 betreffende het aantal vervallen kaarten dat na de einddatum nog steeds werd gebruikt?

2) Wat is de gemiddelde duurtijd voor de toekenning van een parkeerkaart? Is het mogelijk dat dit meer dan vijf maand duurt? Welke factoren hebben een invloed op die termijn?

3) Kan de minister/staatssecretaris bevestigen dat een aanvrager na vier maanden een brief ontvangt met de mededeling dat niet kan worden vermeld wanneer de nieuwe kaart zal worden bezorgd? Waarom kan dat desgevallend niet worden bepaald?

4) Erkent zij/hij dat het op deze manier bijzonder moeilijk is om in orde te blijven met een parkeerkaart? Welke maatregelen wil ze/hij treffen om deze situatie te verhelpen?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2012 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u mee te delen dat:

  1. Het al dan niet vaststellen van misbruik van de (vervallen) parkeerkaart is de uitsluitende bevoegdheid van de politie. De directie-generaal Personen met een handicap beschikt dan ook niet over gegevens met brekking tot het het aantal gevallen van misbruik van vervallen parkeerkaarten. Dergelijke gegevens zijn enkel beschikbaar bij de bevoegde politiezones.

  2. Gemiddelde behandelingstermijn voor de toekenning van een parkeerkaart:

    Er dient een onderscheid gemaakt te worden of de persoon reeds een dossier heeft bij de directie-generaal Personen met een handicap met voldoende elementen om hierop gebaseerd een beslissing te nemen of niet: indien niet dient de aanvrager een medisch onderzoek te ondergaan. Dit medisch onderzoek is de factor met de grootste invloed op de behandelingstermijn (termijn afhankelijk van welk medisch centrum het medisch onderzoek uitvoert).

    Over de eerste vier maanden van 2012 was de behandelingstermijn voor aanvragen parkeerkaart zonder medisch onderzoek 7,2 dagen en de behandelingstermijn voor parkeerkaarten met een medisch onderzoek 116,2 dagen binnen de directie-generaal Personen met een handicap. De periode voor de aanmaak van de parkeerkaart en de verzending ervan (maximum twee weken) dient te worden toegevoegd.

  3. en 4. Het is niet normaal dat een aanvrager een brief van de administratie ontvangt met het antwoord dat u vermeldt. Ik kan u enkel verzoeken mij het geval in kwestie voor te leggen voor onderzoek.