Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-622

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 december 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Vrachtwagenverkeer - Regelgeving - Overtredingen - Fraude

wegvervoer
goederenvervoer
vervoersvoorschriften
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

18/12/2010 Verzending vraag
1/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-622 d.d. 18 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 11 april 2007 trad de nieuwe wetgeving in voege die een wijziging inhoudt van de vroegere rij- en rusttijdreglementering. De Europese verordening EG nr. 561/2006 werd in BelgiŽ omgezet tot het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de verordening EG nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer. De verordening betekende naast een poging om de verkeersveiligheid te verhogen en de controle op de rij- en rusttijden te vergroten, ook de bepaling dat een digitale tachograaf geÔnstalleerd dient te worden op alle voertuigen die onderworpen zijn aan de verordening EG nr. 561/2006.

Ondanks de verscherpte controle door onder meer het invoeren van de digitale tachograaf, nemen sommige vrachtwagenchauffeurs het niet zo nauw met de regelgeving: rij- en rusttijden worden niet altijd gerespecteerd, opgelegde wegomleidingen worden genegeerd en extra kilometers worden gemeden door via woonwijken te rijden of er wordt geknoeid met de tachograaf. Hoewel een Europese wetgeving aan deze regelgeving ten grondslag ligt, zouden ook buitenlandse vrachtwagenchauffeurs (EU en niet-EU burgers) zich bezondigen aan deze vormen van fraude.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel vrachtwagenchauffeurs werden, met een uitsplitsing per gewest en politiezone, geverbaliseerd in 2007, 2008, 2009 en 2010 naargelang de overtreding betrekking had op:

a) fraude met de tachoschijven;

b) het niet respecteren van de beperkingen in de rij- en rusttijden;

c) de maximaal toegelaten lading;

d) het negeren van opgelegde wegomleidingen;

e) het niet beschikken over de vereiste boorddocumenten;

f) het uitwisselen van bestuurderskaarten onder chauffeurs;

g) fraude met betrekking tot de brandstof in de vrachtwagen;

h) de sociale wetgeving (zwartwerk, ...).

2) Kan de minister een overzicht geven van de verschillende nationaliteiten van de geverbaliseerde vrachtwagenchauffeurs?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2011 :

Het geachte lid kan hierna de antwoorden vinden op de verschillende vragen:

1a. In 2007, 2008 en 2009 werden door de geïntegreerde politie respectievelijk 870, 779 en 747 vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd voor fraude met de tachograafschijven.

Het is niet mogelijk een opsplitsing te maken per gewest of per politiezone. De cijfergegevens voor 2010 zijn nog niet beschikbaar.

1b. In 2007, 2008 en 2009 werden door de geïntegreerde politie respectievelijk 3 656, 5 275 en 5 014 vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden.

Het is niet mogelijk een opsplitsing te maken per gewest of per politiezone. De cijfergegevens voor 2010 zijn nog niet beschikbaar.

1c. In 2007, 2008 en 2009 werden door de geïntegreerde politie respectievelijk 798, 827 en 796 vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd voor overlading.

Het is niet mogelijk een opsplitsing te maken per gewest of per politiezone. De cijfergegevens voor 2010 zijn nog niet beschikbaar.

1d. Het negeren van wegomleidingen is niet controleerbaar en eveneens niet strafbaar gesteld.

1e. In 2007, 2008 en 2009 werden door de geïntegreerde politie respectievelijk 360, 289 en 329 vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd voor het niet beschikken over de vereiste boorddocumenten, met name de communautaire vervoersvergunning. De andere boorddocumenten zijn dezelfde als voor andere type voertuigen, waardoor voor deze inbreuken geen opsplitsing kan worden gemaakt specifiek voor vrachtwagens.

Het is niet mogelijk een opsplitsing te maken per gewest of per politiezone. De cijfergegevens voor 2010 zijn nog niet beschikbaar. De geïntegreerde politie beschikt bijgevolg niet over deze gegevens.

1f. In 2007, 2008 en 2009 werden respectievelijk 826, 706 en 649 vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd voor het uitwisselen van bestuurderskaarten onder chauffeurs.

Het is niet mogelijk een opsplitsing te maken per gewest of per politiezone. De cijfergegevens voor 2010 zijn nog niet beschikbaar.

1g. Deze controles worden uitgevoerd door de diensten van de Douane en Accijnzen. De geïntegreerde politie beschikt bijgevolg niet over deze gegevens.

1h. Deze controles worden uitgevoerd door de sociale inspectiediensten. De geïntegreerde politie beschikt bijgevolg niet over deze gegevens.

2. De meeste overtredingen werden begaan door EU-landen en dan voornamelijk Nederland, Duitsland, Polen, Italië en Frankrijk. Daarnaast wordt een beperkt aantal overtredingen begaan door niet EU-landen, zoals Brazilië, Oekraïne Marokko, enz.