Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-618

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Postbedeling - Laattijdige bestellingen - Klachtenbehandeling

postdienst
levering

Chronologie

18/12/2010 Verzending vraag
23/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-618 d.d. 18 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De postbedeling loopt soms achterstand op waardoor burgers of klanten te laat ge´nformeerd worden. Dergelijke vertragingen kunnen bijzonder onaangenaam zijn voor de afzender die zijn boodschap te laat bij de ontvangers in de bus ziet vallen.

Zo is mij een situatie bekend waarbij een magazine met een advertentie ter aankondiging van een stadsevenement werd bezorgd wanneer het evenement in kwestie al voorbij was. Dat gebeurde ondanks het feit dat de afzender een bijkomende premie van 250 euro betaalde om dagzekerheid van bedeling te bekomen.

Anderzijds wordt geklaagd dat geen gehoor wordt gegeven aan klachten, waardoor het vertrouwen in de postdiensten verdwijnt.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel klachten (met een opdeling naargelang de aard ervan) ontving De Post (en bpost sinds de naamsverandering) in 2008, 2009 en 2010? Hoeveel hadden betrekking op een laattijdige bestelling en in hoeveel gevallen werd initieel een bijkomende premie betaald om dagzekerheid te bekomen?

2) In hoeveel van voormelde gevallen werden de klachten gegrond verklaard en in hoeveel van de gegrond verklaarde gevallen werd een schadevergoeding uitbetaald (en voor welke bedragen)?

3) Kan de minister met betrekking tot de voormelde gevallen (zie vraag 1) meedelen wat de gemiddelde doorlooptijd was van de volledige behandeling en afhandeling van de klachten?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2011 :

Distripost is een commercieel product van bpost dat geen onderdeel is van de universele dienstverlening of de openbare dienstverplichtingen die aan bpost werden toevertrouwd. Distripost valt bijgevolg niet onder de wettelijke of reglementaire bepalingen die de postdienstverlening regelen en bijgevolg niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid.

Om commerciële redenen verkiest bpost hieromtrent geen gedetailleerde antwoorden te verstrekken.

Bpost deelt nog mee dat de extra premie die aangerekend wordt voor zekere uitreiking op een welbepaalde dag aan de afzender wordt terugbetaald indien de uitreiking niet op die dag is kunnen gebeuren.