Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-617

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 december 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Misdrijven onder invloed van drugs - Aantallen - Aard

criminaliteit
misdaadbestrijding
alcoholisme
drugverslaving
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

18/12/2010 Verzending vraag
31/1/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1585

Vraag nr. 5-617 d.d. 18 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de drugsstrategie van de Europese Unie voor de periode van 2005 tot 2012 staat het versterken van de preventieve acties met betrekking tot druggerelateerde criminaliteit beschreven als een van de belangrijkste doelstellingen.

Uit het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 blijkt dat het bestrijden van criminaliteit onder invloed van intoxicerende middelen zoals alcohol en drugs, ook in BelgiŽ als een van de grootste prioriteiten naar voor wordt geschoven.

Bij mensen onder invloed van alcohol en / of drugs neemt de kans op agressie toe. Druggebruik gaat bovendien vaak gepaard met verschillende vormen van maatschappelijke overlast en criminaliteit, zoals het plegen van misdrijven (onder invloed van drugs of alcohol).

In dit kader kreeg ik graag een antwoord op volgende vraag:

Kan de minister een overzicht geven van het aantal en de soort misdrijven die in 2007, 2008, 2009 en 2010 gepleegd werden (met een opdeling per gewest), waarbij de dader onder invloed was van alcohol en / of drugs?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De gevraagde informatie is binnen mijn departement niet beschikbaar. Ik verwijs u naar mijn collega van Justitie.