Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5390

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Auto - Inschrijvingsbewijs - Diefstal - Europees inschrijvingsbewijs

automobiel
registratie van een voertuig
diefstal
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/1/2012 Verzending vraag
3/4/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5390 d.d. 27 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van het Autosalon riep de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken de automobilisten op om hun boorddocumenten steeds uit de wagen te halen. De FOD stelde namelijk vast dat het aantal gestolen inschrijvingsbewijzen de voorbije jaren op hetzelfde niveau bleef terwijl het aantal diefstallen van wagens afnam. Ook nummerplaten blijken soms gegeerd.

Een Europees inschrijvingsbewijs in twee delen waarvan ťťn deel de grote van een bankkaart heeft, kan hier soelaas bieden. Met een Europees tweedelig inschrijvingsbewijs kan een wagen pas ingeschreven worden in een lidstaat bij de voorlegging van beide delen van het vorige inschrijvingsbewijs. Aangezien beide delen van het inschrijvingsbewijs op een veilige plaats buiten de wagen worden bewaard en dienen als eigendomstitel, verkleint de fraudegevoeligheid van het systeem. Wanneer een van beide delen ontbreekt, kan de inschrijving in een Europese lidstaat alvast niet doorgaan.

Op 22 mei 2008 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers al een resolutie aangenomen betreffende de invoering van het inschrijvingsbewijs in twee delen in BelgiŽ (Doc 52 0510/003). De aangenomen resolutie vroeg de regering gebruik te maken van de Europese richtlijn, de buitenlandse voorbeelden te volgen en dus te voorzien in een inschrijvingsbewijs in 2 delen.

Het wordt tijd dat de regering daar nu werk van maakt om het leven van autodieven een stuk moeilijker te maken. Recent viel ook te lezen dat een auto stelen vandaag kinderspel blijkt te zijn. Een druk op een knopje, meer is er niet nodig dankzij de bestaande elektronische snufjes. Autodieven in ons land gebruiken die ook.

Soepelere opsporingstechnieken met een betere informatie-uitwisseling tussen de politie en de private spelers op de markt, namelijk de autoconstructeurs, is nog een mogelijke maatregel. Hiervoor moet wel het nodige wetgevend werk worden opgeknapt. Dit kan misschien in het kader van de aanpassing van artikel 44 van de Wet op het politieambt, namelijk de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).

In dit kader volgende vragen:

1) Beschikt de geachte staatssecretaris over cijfergegevens voor de periode 2008 tot 2011 betreffende het aantal autodiefstallen, het aantal diefstallen van boorddocumenten en nummerplaten in ons land, eventueel opgesplitst per gewest en gerechtelijk arrondissement?

2) Deelt hij de idee dat een Europees inschrijvingsbewijs in twee delen hier de beste remedie is? Kan hij zijn antwoord toelichten? Wenst hij daarvoor eventueel de nodige stappen te ondernemen op Europees niveau?

3) Wenst hij alvast het nodige te doen om een inschrijvingsbewijs in twee delen in ons land in te voeren? Wil hij zijn standpunt motiveren?

4) Ziet hij heil in soepelere opsporingstechnieken met een betere informatie-uitwisseling tussen de politie de autoconstructeurs? Aan de hand van welke maatregelen wil hij dit realiseren?

Antwoord ontvangen op 3 april 2012 :

1) In bijlage vindt U de gevraagde statistieken. 

2 + 3 + 4)

Volgens artikel 17 van het koninklijk besluit van  20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen moet het kentekenbewijs aan boord van het voertuig bewaard worden telkens dit laatste deelneemt aan het verkeer. Concreet betekent dit dat de burger over de veiligheid van zijn document moet waken zodra hij zijn voertuig verlaat. Dat kan uiteraard het best door de documenten niet in het voertuig achter te laten wanneer het niet deelneemt aan het verkeer. 

In het Nationaal Overlegplatform Autocriminaliteit werd eind 2007 de opstart beslist van een infocampagne door de federale politie omtrent de beveiliging van de boorddocumenten. De uitdeling van een boorddocumentenhouder met boodschap is een gevolg van deze beslissing. De boorddocumentenhouder zelf wordt ter beschikking gesteld aan de verschillende NOA- partners, de lokale politie- en preventiediensten , de burgers, enz. Deze documentenhouder kan eenvoudig (gratis) besteld worden via de website www.besafe.berubriek publicaties, onderwerp ‘handige documentenhouder’.

Belangrijk om te melden is dat in voormeld overlegplatform, eveneens geconcludeerd werd dat een tweedelig kentekenbewijs geen meerwaarde oplevert op het vlak van diefstal uit en van voertuigen.

Zoals in het verleden reeds aangehaald, wordt er binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gewerkt aan het Project Mobivis, wat staat voor Mobility Vehicle Information System. Dit project verloopt volgens schema. Een onderdeel van dit project is de tracabiliteit van voertuigen. Een eerste onderzoek leert al dat een kentekenbewijs in twee delen een overlapping inhoudt met voornoemde tracabiliteit.

Statistiek per provincie betreffende het aantal gestolen voertuigen

Province / Provincie

2008

2009

2010

2011


Anvers / Antwerpen

1 451

1 540

1 526

1 528

Bruxelles (19 communes)

Brussel (19 gemeenten)

2 453

2 374

2 279

2 612

Brabant flamand / Vlaams-Brabant

1 039

1 050

1 018

991

Brabant wallon / Waals-Brabant

376

408

391

272

Flandre occidentale / West-Vlaanderen

654

607

554

653

Flandre orientale / Oost-Vlaanderen

810

780

794

791

Hainaut / Henegouwen

2 336

1 998

1 739

1 780

Liège / Luik

1 818

1 641

1 462

1 441

Limbourg / Limburg

622

586

544

630

Luxembourg / Luxemburg

229

266

212

188

Namur / Namen

486

384

410

407

Total / Totaal

12 274

11 634

10 929

11 293

Région / Gewest

2008

2009

2010

2011

Flandre / Vlaanderen

4576

4563

4436

4593

Bruxelles / Brussel

2453

2374

2279

2612

Wallonie / Wallonië

5245

4697

4214

4088

Total / Totaal

12274

11634

10929

11293

Statistiek betreffende het aantal seiningen van inschrijvingsbewijzen

Année / Jaar

"Nombre de signalements
Aantal Seiningen"

2008

23 675

2009

24 634

2010

25 232

2011

27 037Total / Totaal

33 780

34 840

37 423

43 749

Région / Gewest

2008

2009

2010

2011

Flandre / Vlaanderen

14678

15649

17422

19838

Bruxelles / Brussel

5977

6249

6600

7193

Wallonie / Wallonië

13125

12942

13401

16718

Total / Totaal

33780

34840

37423

43749