Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5360

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 24 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen

heractivering van de economie
bouwnijverheid
BTW-tarief

Chronologie

24/1/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4041

Vraag nr. 5-5360 d.d. 24 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het economisch herstelplan van 2009 werden een aantal fiscale maatregelen opgenomen met betrekking tot de bouwsector (zoals de invoering van een verlaagd tarief van de belasting op de toegevoegde waarde - BTW) om de economie en de koopkracht te stimuleren.

Het normale BTW-tarief van 21 % werd in 2009 en 2010 verlaagd naar 6 % voor de bouw of aankoop van een nieuwe woning, voor een totaal bedrag van maximum 50 000 euro exclusief BTW. Zowel bij de bouw als bij de aankoop moeten bepaalde formulieren ingediend worden.

Vooraleer de BTW opeisbaar wordt, moet de bouwheer bij een dienst van de BTW het specifieke formulier een " Verklaring oprichting van een woning " (formulier nr. 121.1) indienen. De BTW-administratie moet op deze verklaring een referentienummer aanbrengen waarna de bouwheer een kopie van deze verklaring moet overhandigen aan de aannemer. Om het verlaagd tarief toe te passen bij de verkoop van een nieuwe woning moet een gelijkaardige procedure gevolgd worden. Vooraleer de BTW opeisbaar wordt, moet de verkoper een " Verklaring levering van een woning, vestiging, overdracht, wederoverdracht van een zakelijk recht op een woning " (formulier nr. 121.2) indienen. Dit moet gebeuren bij het BTW-controlekantoor waar de verkoper zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

Sinds begin 2007 kan het verlaagde BTW-tarief van 6 % toegepast worden wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en wordt vervangen door een nieuwe woning. In 2009 en 2010 is deze verlaagde BTW van toepassing, ongeacht waar de woning gelegen is.

De bouwheer moet, vooraleer de belasting opeisbaar wordt voor de werken waarvoor hij het tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw wenst te genieten, twee documenten indienen bij het BTW-controlekantoor van het ambtsgebied waarin het gebouw is gelegen. Het betreft een verklaring en een afschrift van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister cijfers geven over het aantal verklaringen 121.1 (bouw) en 121.2 (koop) die sinds januari 2009 werden ingediend?

2) Beschikt hij over cijfers betreffende het aantal verklaringen die sinds 2007 werden ingediend voor het verlaagde tarief in het geval van afbraak en heropbouw?