Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5310

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 januari 2012

aan de minister van Justitie

Brandweerlieden - Overtredingen - Op weg naar kazerne - Vervolgingsbeleid

brandbestrijding
overtreding van het verkeersreglement

Chronologie

18/1/2012 Verzending vraag
18/2/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-5310 d.d. 18 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een vroegere schriftelijke vraag nr. 4-276 in de Kamer (26 juni 2008) betreffende de problematiek van het begaan van verkeersovertredingen door brandweerlieden op weg naar hun kazerne na een noodoproep antwoordde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dat in sommige gemeenten afspraken werden gemaakt met de bevoegde procureurs des Konings om, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken, het vervolgingsbeleid aan te passen in het geval van brandweervrijwilligers die zich naar de kazerne begeven voor een dringende oproep. Dit systeem zou volgens hem ook kunnen worden toegepast in heel BelgiŽ. Het is echter de minister van Justitie die de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vastlegt, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat hij het advies van het College van procureursgeneraal heeft ingewonnen.

In dit kader volgende vraag:

1) Beschikt de geachte minister over cijfergegevens voor de periode 2008 tot 2011 betreffende het aantal verkeersovertredingen begaan door brandweerlieden op weg naar hun kazerne na een noodoproep en het verdere gevolg dat daaraan werd gegeven, met inbegrip voor de motivering van de beslissingen?

2) In hoeveel en welke gemeenten werden afspraken gemaakt met de bevoegde procureurs des Konings om, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken, het vervolgingsbeleid aan te passen in het geval van brandweervrijwilligers die zich naar de kazerne begeven voor een dringende oproep? Om welke concrete afspraken gat het?

3) Wil de geachte minister het vervolgingsbeleid in heel BelgiŽ aanpassen in het geval van brandweervrijwilligers die zich naar de kazerne begeven voor een dringende oproep? Kan zij haar antwoord duiden?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2013 :

Op basis van de informatie die mij door Centrex Wegverkeer en het College van procureurs-generaal werd meegedeeld kan ik het volgende antwoorden :

Antwoord vraag 1

Met betrekking tot deze vraag zijn er geen gegevens beschikbaar in de statistische databank verkeersinbreuken van de politie. 

Antwoord op vragen 2 en 3 

Uit de informatie die door de Belgische procureurs des Konings werd meegedeeld, blijkt dat er, met uitzondering van het arrondissement van Dendermonde, geen afspraken werden gemaakt over het vervolgingsbeleid ten aanzien van brandweerlieden die zich voor een dringende oproep naar de kazerne begeven.  

Krachtens artikel 28quater van het Wetboek van Strafvordering oordelen de procureurs des Konings over de opportuniteit van de vervolgingen op basis van de elementen en omstandigheden van de overtreding die een zonder gevolgstelling zouden rechtvaardigen.