Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5280

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
16/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3417

Vraag nr. 5-5280 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2012 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën heeft in 2010 geen concrete actie of beleidsmaatregel genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

De FOD Financiën is echter waakzaam inzake deze problematiek. Zo werkt de verantwoordelijke voor de diversiteit aan een actieplan 2011-2014 dat de uitvoering van de “gender mainstreaming” ondersteunt.