Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5244

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011

gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
9/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3194

Vraag nr. 5-5244 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen :

1 en 2.

Interdepartementale Raad van beroep

- Nederlandstalige raad

Voorzitter: 1 man

Plaatsvervangend voorzitters: 1 vrouw en 1 man

Assessoren: 13 vrouwen en 19 mannen

Plaatsvervangende assessoren: 21 vrouwen en 23 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven: 4 vrouwen en 3 mannen

- plaatsvervangers : 4 vrouwen en 3 mannen

- Franstalige raad

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitter: 1 vrouw

Assessoren: 13 vrouwen en 17 mannen

Plaatsvervangende assessoren : 22 vrouwen en 21 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven: 4 vrouwen en 3 mannen

- plaatsvervangers: 3 vrouwen en 4 mannen

- Duitstalige raad

Voorzitter: 1 man

Assessoren: 4 vrouwen en 7 mannen

Plaatsvervangende assessoren: 2 vrouwen en 7 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 3 mannen

- plaatsvervangers : 1 vrouw

Departementale Raad van beroep

- Nederlandstalige raad

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitters : 1 vrouw en 1 man

Assessoren : 4 vrouwen en 2 mannen

Plaatsvervangende assessoren : 3 vrouwen en 3 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 1 vrouw en 5 mannen

- plaatsvervangers : 2 vrouwen en 4 mannen

- Franstalige raad

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitters : 1 vrouw en 1 man

Assessoren : 3 vrouwen en 3 mannen

Plaatsvervangende assessoren: 4 vrouwen en 2 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties

- effectieven : 3 vrouwen en 3 mannen

- plaatsvervangers : 3 vrouwen en 2 mannen

Raad van beroep voor het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

wordt opnieuw samengesteld

- Nederlandstalige afdeling

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitters : 1 vrouw en 1 man

Assessoren: 2 vrouwen en 8 mannen

Plaatsvervangende assessoren : 4 vrouwen en 4 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties:

- effectieven : 2 vrouwen en 3 mannen

- plaatsvervangers : 2 vrouwen en 3 mannen

- Franstalige afdeling

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitter : 1 vrouw

Assessoren : 4 vrouwen en 9 mannen

Plaatsvervangende assessoren : 3 vrouwen en 6 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 2 vrouwen en 5 mannen – plaatsvervangers : 1 vrouw en 2 mannen

Raad van beroep in het kader van de evaluatiecyclus

wordt geactualiseerd

Voorzitter : 1 vrouw

Plaatsvervangend voorzitter : 1 man

- Nederlandstalige afdeling :

Assessoren : 2 vrouwen en 1 man

Plaatsvervangende assessoren : 1 vrouw en 2 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 1 vrouw en 2 mannen – plaatsvervangers : 2 vrouwen en 1 man

- Franstalige afdeling :

Assessoren : 2 vrouwen en 1 man

Plaatsvervangende assessoren : 2 vrouwen en 1 man

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 1 vrouw en 2 mannen – plaatsvervangers : 1 vrouw en 2 mannen

Overlegcommissie voor de selectie-procedures

11 leden. Geen vaste samenstelling

Adviescommissie voor selectie

Effectieve leden : 4 vrouwen en 6 mannen

Raadgevende commissie voor de weging

Geen vaste samenstelling.

Wegingscomité

Voorzitter: 1 vrouw (reeds effectief lid)

Plaatsvervangend voorzitter: 1 man (reeds effectief lid)

Leden: 6 vrouwen en 3 mannen

Plaatsvervangende leden: 4 vrouwen en 5 mannen

Raad van beroep inzake evaluatie voor alle instellingen van openbaar nut

Voorzitter: 1 man

Plaatsvervangende voorzitters: 1 vrouw en 2 mannen

- Nederlandstalige afdeling

Assessoren: 4 vrouwen en 4 mannen

Plaatsvervangende assessoren: 3 vrouwen en 3 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties:

- effectieven: 5 mannen

- plaatsvervangers: 2 vrouwen en 2 mannen

- Franstalige afdeling :

Assessoren: 3 vrouwen en 3 mannen

Plaatsvervangende assessoren: 4 vrouwen en 2 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 1 vrouw en 2 mannen - plaatsvervangers: 2 mannen

Raad van beroep inzake tuchtzaken voor alle instellingen van openbaar nut

- Nederlandstalige afdeling

Voorzitter: 1 man

Plaatsvervangend voorzitter : 1 man

Assessoren : 4 vrouwen en 7 mannen

Plaatsvervangende assessoren : 5 vrouwen en 2 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties:

- effectieven : 1 vrouw en 5 mannen

- plaatsvervangers : 1 vrouw en 2 mannen

- Franstalige afdeling :

Voorzitter: 1 man

Plaatsvervangend voorzitter : 1 man

Assessoren: 4 vrouwen en 7 mannen

Plaatsvervangende assessoren : 4 vrouwen en 2 mannen

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 1 vrouw en 5 mannen – plaatsvervangers : 1 vrouw en 4 mannen

Raad van beroep inzake tuchtzaken voor alle openbare instellingen van sociale zekerheid

- Nederlandstalige raad

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitter : 1 vrouw

Assessoren: 4 vrouwen en 10 mannen

Plaatsvervangende assessoren: 1 vrouw en 1 man

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 1 vrouw en 5 mannen

- plaatsvervangers : 1 vrouw en 2 mannen

- Franstalige raad :

Voorzitter : 1 man

Plaatsvervangend voorzitter : 1 man

Assessoren: 7 vrouwen en 6 mannen

Plaatsvervangende assessoren : 1 vrouw en 1 man

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties :

- effectieven : 2 vrouwen en 3 mannen

- plaatsvervangers : 2 mannen