Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4054

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen

wegverkeer
lichamelijk geweld
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
geografische spreiding
ziekteverzekering

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
26/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1045

Vraag nr. 5-4054 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind januari 2011 veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank een man tot een gevangenisstraf van twee jaar en acht maanden. Hij had zich schuldig gemaakt aan zware verkeersagressie. De veroordeelde had een andere autobestuurder zonder enige aanleiding in elkaar geslagen en ging er daarna vandoor. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding aangezien hij verstek gaf voor zijn proces.

Betrokkene had het slachtoffer verschillende zware vuistslagen toegediend. Toen het slachtoffer op de grond viel, kwamen daar nog enkele trappen bij. Een getuige die tussenbeide probeerde te komen, deelde eveneens in de klappen. Een andere getuige had het hele incident gefotografeerd met zijn mobiele telefoon.

Het slachtoffer hield aan de agressie zware verwondingen over. Hij moest een knieoperatie ondergaan. Hij raakte ook zwaar getraumatiseerd, net als zijn zoon, die getuige was van de feiten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u cijfers van het aantal aangiftes van fysieke agressie in het verkeer voor 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, opgedeeld per gewest en per aard en ernst van de feiten? Ontwaart u een trend in de opgevraagde cijfers? Welke verklaring geeft u daar desgevallend voor?

2) Kunt u meedelen welke gevolgen aan die klachten werden gegeven? Hoeveel zaken werden in dezelfde periode dus ingeleid bij de bevoegde rechtbanken in ons land, eveneens opgedeeld zoals in vraag 1)? Tot hoeveel en welke veroordelingen hebben die zaken aanleiding gegeven? Ontwaart u een trend in de opgevraagde cijfers? Welke verklaring geeft u daar desgevallend voor? Kunt u, tot slot, een gedetailleerde profielschets van de daders geven?

3) Hebt u cijfers van de kosten voor de sociale zekerheid in dezelfde periode als gevolg van gevallen van fysieke agressie in het verkeer?

4) Kunt u, binnen uw bevoegdheidsdomein, aangeven welke maatregelen de afgelopen drie jaar werden genomen om de problematiek van fysieke agressie in het verkeer het hoofd te bieden? Acht u die maatregelen voldoende of ziet u nog ruimte voor andere initiatieven en welke? Kunt u dit antwoord motiveren?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Justitie.