Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4047

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

ICT-bedrijven - Software - Export - Repressieve overheden - Mensenrechtenschendingen - Controle

informatietechnologie
nieuwe technologie
computerprogramma
uitvoer
rechten van de mens
fiets en bromfiets
pulp- en papierindustrie
informatiemarkt

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
16/4/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3747

Vraag nr. 5-4047 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorige maand kwam een aantal ICT-bedrijven in het nieuws omdat zij aftaptechnologie aan repressieve overheden verkochten. Onder meer het Amerikaanse Blue Coat Systems leverde naar eigen zeggen aan SyriŽ filterapparatuur om het internet te censureren. Ook Europese bedrijven maakten zich hier aan schuldig. Zo verkocht het Britse Creative Software aan Iran software voor de opsporing van mobiele telefoons.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de reactie van de minister op de rol die Europese ICT-bedrijven spelen bij het opsporen, censureren en bespioneren van dissidenten in landen als SyriŽ, Iran, Bahrein en Egypte? Deelt hij de mening dat dit de geloofwaardigheid van de Europese Unie als verdediger van de mensenrechten ondermijnt?

2) Zijn Belgische ICT-bedrijven betrokken bij het faciliteren van mensenrechtenschendingen in derde landen? Zo ja, over welke bedrijven, landen en ICT-diensten of-producten gaat het? Zijn die bedrijven bestraft wegens het verlenen van technische assistentie aan repressieve overheden?

3) Kan hij toelichten hoe de regering momenteel controleert dat geen technologieŽn vanuit BelgiŽ worden geŽxporteerd naar landen die de technologie gebruiken bij de schending van mensenrechten? Is hij er voorstander van om op Europees niveau te zoeken naar samenwerking of standaarden voor de controle op de export naar niet-Europese lidstaten?

4) Leggen Belgische ICT-bedrijven voldoende transparantie aan de dag ten aanzien van de export naar en de transacties met repressieve overheden?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

1) Het is inderdaad onaanvaardbaar dat Europese bedrijven technologieën exporteren die de Syrische regering toelaten de bevolking te controleren en te onderdrukken, terwijl wij op hetzelfde moment de brutale repressie van het regime veroordelen. Het is inderdaad een kwestie van geloofwaardigheid en coherentie van het buitenlands beleid van de Europese unie (EU).

2) Voor zover wij weten, exporteert België dit soort van uitrusting niet, enkel programma’s met betrekking tot de codering van communicatie.

3) Onderhandelingen werden aangevat in de geografische en thematische groepen van de Raad teneinde de export naar Syrië te verbieden van de technologieën die censuur of aftap van telecommunicatie mogelijk maken. Deze besprekingen hebben geleid tot het opstellen van een lijst van goederen waarvan export naar Syrië verboden is in EU-verordening 36/2012. Deze lijst kan dienen als basis voor onderhandelingen voor andere sanctieregimes. Een algemeen verbod van uitvoer op Europees niveau is niet aan de orde.

Met betrekking tot de controle van de uitvoer van dergelijke uitrusting, wordt het werk verdeeld tussen de regio’s die verantwoordelijk zijn voor dubbel gebruik (civiel en militair) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Economische Zaken die verantwoordelijk is voor de producten die op de Militaire lijst van de EU staan. Een werkverdeling werd overeengekomen tussen de twee betrokken actoren teneinde een doeltreffende controle te garanderen bij het verlenen van exportvergunningen, dit alles met respect voor de bevoegdheden van elke entiteit.

4) We hebben geen informatie over dit onderwerp. Dit is de verantwoordelijkheid van de Gewesten en de FOD Economie.