Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4040

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen

heractivering van de economie
bouwnijverheid
BTW-tarief
steun aan ondernemingen

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
23/12/2011 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-578
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5359

Vraag nr. 5-4040 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het economische herstelplan van 2009 werden een aantal fiscale maatregelen met betrekking tot de bouwsector opgenomen (zoals de invoering van een verlaagd btw-tarief) om de economie en de koopkracht te stimuleren.

Het normale btw-tarief van 21% werd in 2009 en 2010 verlaagd naar 6% voor de bouw of aankoop van een nieuwe woning, voor een totaal bedrag van maximum 50†000 euro, exclusief btw. Zowel bij de bouw als bij de aankoop moeten bepaalde formulieren ingediend worden.

Vooraleer de btw kan worden opgeŽist, moet de bouwheer bij een btw-dienst het specifieke formulier "Verklaring oprichting van een woning" (nr. 121.1) indienen. De btw-administratie moet op deze verklaring een referentienummer aanbrengen, waarna de bouwheer een kopie van deze verklaring moet overhandigen aan de aannemer. Om het verlaagde tarief toe te passen bij de verkoop van een nieuwe woning moet een gelijksoortige procedure gevolgd worden. Vooraleer de btw opeisbaar wordt, moet de verkoper de "Verklaring levering van een woning, vestiging, overdracht, wederoverdracht van een zakelijk recht op een woning" (nr. 121.2) indienen. Dit moet gebeuren bij het btw-controlekantoor waar de verkoper zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

Sinds begin 2007 kan het verlaagde btw-tarief van 6% toegepast worden wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en door een nieuwe woning wordt vervangen. In 2009 en 2010 is de verlaagde btw-voet van toepassing, ongeacht waar de woning gelegen is.

De bouwheer moet, vooraleer de belasting opeisbaar wordt, met betrekking tot de werken waarvoor hij het tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw wenst te genieten, twee documenten indienen bij het btw-controlekantoor van het ambtsgebied waarin het gebouw is gelegen, namelijk een verklaring en een afschrift van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister cijfers geven over het aantal verklaringen 121.1 (bouw) en 121.2 (koop) die sinds januari 2009 werden ingediend?

2) Beschikt hij over cijfers betreffende het aantal verklaringen die sinds 2007 werden ingediend voor het verlaagde tarief in het geval van afbraak en heropbouw?

Antwoord ontvangen op 23 december 2011 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Financiën, de heer Steven Vanackere.