Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4031

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Motorrijders - Gebruik van motor- en helmcamera's - Verbod

tweewielig voertuig
opnameapparaat
verkeersveiligheid
eerbiediging van het privé-leven

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
28/12/2011 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2737

Vraag nr. 5-4031 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer motorrijders filmen het ritje dat ze afleggen met de motor op de openbare weg. Ze maken hiervoor gebruik van een mobiele camera die op de helm of op de motorfiets is bevestigd. Volgens het Beringse motorhuis Felix & Jos is de vraag naar dit soort van camera's de laatste jaren duidelijk toegenomen.

Dit nieuw fenomeen doet vragen rijzen bij de verkeersveiligheid van de nu al zwakke weggebruiker. Er bestaat immers geen twijfel over dat het merendeel van de motorrijders zo'n camera plaatsen om hun stuntwerk tentoon te stellen op het internet. Het Nederlandse verkeersveiligheidsorgaan eist daarom een verbod van mobiele camera's op de motor.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte staatssecretaris de opmars van mobiele camera's op motorfietsen- en helmen? Heeft hij zicht op de verkoop van dergelijke camera's?

2) Is het gebruik van motor- en helmcamera's op de openbare weg conform met de Belgische verkeers- en privacywetgeving? Zo ja, overweegt hij een verbod op motor- en helmcamera's? Waarom wel, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 28 december 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

1. Sinds enkele jaren zijn er kleine digitale camera’s op de markt die ontworpen zijn om voor- of achteraan op een motor of op een motorhelm te worden geplaatst. Er bestaan trouwens ook speciale camera’s die achter de voorruit van een auto kunnen worden gemonteerd. Ik heb echter geen zicht op de verkoop van dergelijke camera’s, maar het is een feit dat de gebruikte technologie steeds maar verbetert en dat zij in prijs dalen.

2. In Nederland stelt de organisatie “Veilig Verkeer Nederland” dat camera’s op motors en in auto’s geen rol spelen voor de verkeersveiligheid. Wel stelt men zich vragen over het al rijdend bedienen van deze camera.

Als het gebruik van dergelijke camera’s bedoeld is om “stunts” te filmen, die dan achteraf op internet worden plaatst of aan vrienden worden getoond, dan dragen zij bij tot het scheppen van onveilige situaties.

Naar mijn mening worden deze camera’s echter meestal gebruikt om beelden vast te leggen van een bepaalde reisweg die men heeft afgelegd of van een bepaalde streek die men heeft doorkruist.

Camerasystemen kunnen nuttig zijn bij het zich voordoen van ongevallen: op deze wijze kan men meer informatie verkrijgen over het ontstaan van het ongeval en eventueel de aansprakelijkheden vastleggen.

Het filmen van het verkeer op de openbare weg lijkt me niet in strijd te zijn met de bescherming van het privéleven, voorzover de aanwending van het beeldmateriaal geen aanleiding geeft tot schending van de privacy.