Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4011

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening

schuldenlast
OCMW

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-497

Vraag nr. 5-4011 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer een natuurlijk persoon zich in een situatie van overmatige schuldenlast bevindt en hij niet in staat is om die schuldenlast op duurzame wijze af te betalen, kan hij aan de beslagrechter een verzoekschrift richten om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Indien de persoon toegelaten wordt, zal de beslagrechter een schuldbemiddelaar aanstellen.

De taak van schuldbemiddelaar valt dikwijls op de schouders van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW). Wanneer de OCMW's echter een te groot aantal dossiers te verwerken krijgen, overschrijden zij de grens om de dossiers op een grondige en kwalitatieve manier te beheren. Door de stijging van het aantal hulpvragen en het niet in de mogelijkheid verkeren om meer personeel in te zetten, kan er op middellange termijn geen beterschap komen.

In dit kader een aantal vragen:

1) Hoeveel OCMW's werden, met een uitsplitsing per gewest, in 2007, 2008, 2009 en 2010 belast met de taak van schuldbemiddeling?

2) In hoeveel dossiers werden ze in 2007, 2008, 2009 en 2010 als schuldbemiddelaar aangewezen?

3) Welke maatregelen kunnen in deze genomen worden opdat de dossiers naar behoren zouden kunnen worden behandeld? Wordt overwogen de OCMW's supplementaire steun te bieden voor deze opdrachten, vooral wanneer bijkomend personeel in dienst moet worden genomen?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Bemiddeling inzake collectieve schuldregeling is een gewestelijke materie. Ik verwijs het geachte lid graag door naar de respectievelijke bevoegde ministers.