Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4010

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen

gerechtelijke expertise
gerechtskosten
strafprocedure

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-380

Vraag nr. 5-4010 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de strafrechtelijke behandeling van dossiers moeten magistraten vaak een beroep doen op gerechtsdeskundigen. Niet zelden gebeurt het dat de factuur van de deskundige betwist wordt door de dienst Gerechtskosten, met een weigering van betaling of een verminderde factuur van de deskundige tot gevolg. De deskundige kan die beslissing van de administratie betwisten door beroep aan te tekenen bij de Commissie voor de Gerechtskosten.

Aangezien de rekening van de deskundige wordt gestuurd naar het parket en wordt begroot door de procureur des Konings, is het niet uitgesloten dat de veroordeelde de initieel gefactureerde kosten voor de deskundige moet betalen. Het is dus mogelijk dat die factuur later daalt door het ingrijpen van de Dienst Gerechtskosten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel beslissingen heeft de Commissie voor de Gerechtskosten afgewezen in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010? In hoeveel gevallen was dit een bevestiging van de vermindering die door de dienst Gerechtskosten werd doorgevoerd en over welke (afgewezen) bedragen gaat het?

2) Is het zo dat wanneer de strafrechtelijke veroordeling valt vooraleer de Commissie voor Gerechtskosten een uitspraak heeft gedaan, de initieel begrootte kosten in het vonnis/arrest worden begroot en dat ze effectief worden geÔnd? Zo ja wat gebeurt er met het geld (en over welke bedragen gaat het in de onder de eerste vraag vermelde jaren) dat te veel werd betaald door het verschil tussen de initiŽle factuur en de verminderde factuur na het ingrijpen door de commissie?