Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4008

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie

Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ

vrij verkeer van personen
Akkoord van Schengen
RoemeniŽ
Bulgarije
grenscontrole

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
3/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3518

Vraag nr. 5-4008 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

RoemeniŽ en Bulgarije zijn voorlopig nog geen lid van de paspoortvrije Schengenruimte. Op de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 22 september 2011 werd hun toetreding tot Schengen door Nederland en Finland geweigerd. Het betreft een puur politieke beslissing, vermits RoemeniŽ en Bulgarije aan alle technische en juridische criteria voor toetreding voldoen.

Enkele dagen voor deze onderhandelingen presenteerde de Europese Commissie twee wetgevingsvoorstellen om het recht van vrij verkeer beter te beschermen. De voorstellen voorzien in een krachtiger evaluatie- en toezichtsysteem voor het controleren en waarborgen van de toepassingen van de Schengenregels. Ook stelt de Commissie voor om de Europese besluitvorming inzake tijdelijke herinvoering van het toezicht aan de binnengrenzen bij een ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid beter te structureren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke bijkomende voorwaarden hebben Nederland en Finland gekoppeld aan de toetreding van RoemeniŽ en Bulgarije tot de Schengenzone? Klopt het dat de beslissing van toetreding van RoemeniŽ en Bulgarije tot Schengen op het niveau van de staats-en regeringsleiders zal worden genomen?

2) Wat is het standpunt van BelgiŽ over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening tot wijziging van verordening nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake het tijdelijk herinvoeren van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden, en in het bijzondere over:

a. Artikel 25 van het voorstel, waardoor lidstaten ingeval van een ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid unilateraal hun grenzen kunnen sluiten?

b. Artikel 26 van het voorstel, waardoor het grenstoezicht aan de binnengrenzen kan worden heringevoerd voor een periode van 24 maanden?

3) Wat is het standpunt van BelgiŽ over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis?

4) Zullen deze voorstellen ook gelden voor landen die niet tot de Europese Unie behoren, maar wel tot de Schengenzone?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van mijn collega, mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen.