Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3998

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens

verkeersveiligheid
snelheidsvoorschriften
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
opnameapparaat
politiecontrole
bedrijfsvoertuig
officiŽle statistiek
geografische spreiding
wegvervoer

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1640

Vraag nr. 5-3998 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig jaar werden bijna 10 % meer snelheidsovertredingen in ons land beboet. Daarmee kan het totale aantal snelheidsinbreuken in 2010 hoger zijn dan 2,7 miljoen. In 2009 werden in BelgiŽ 2 481 691 snelheidsinbreuken geregistreerd. Ook dat was al een flinke stijging tegenover de voorgaande jaren. Het is echter ook belangrijk een beter inzicht te krijgen in de aard van de snelheidsovertredingen.

Hoogstwaarschijnlijk lopen sommige automobilisten ook meer dan een keer tegen de lamp. Maar ook heel wat vrachtwagenchauffeurs zullen wel eens te snel rijden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het daarbij niet altijd om Belgen, maar ook om buitenlanders.

In ons land geldt bovendien ook een verbod voor vrachtwagens om in te halen, tenzij anders aangeduid.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt u over de cijfers betreffend het totale aantal snelheidsovertredingen in ons land voor 2010, opgesplitst per gewest en per zone?

2) Kan u meedelen hoeveel extra flitspalen er in ons land werden geplaatst in de periode van 2007 tot 2010, opgesplitst per gewest?

3) Beschikt u over gegevens betreffende het aantal controles dat in diezelfde periode is uitgevoerd? Blijkt daaruit een stijgende trend?

4) Kan u meedelen op welke plaatsen en tijdstippen de overtredingen werden vastgesteld en door wie? Zijn het vooral te zware voeten op de snelwegen, of zitten ze op de gewestwegen? Is het een weekendverhaal of is het een verhaal van werkverkeer dat te hard rijdt? Is er een profiel van de overtreder? Is dat een jongere of is dat de zakenman met zijn leasingwagen?

5) Beschikt u over cijfergegevens voor de periode van 2007 tot 2010 betreffende het aantal recidive snelheidsovertredingen, opgesplitst per gewest en aard van de overtreding? Welke sancties werden opgelegd en / of uitgesproken voor deze recidive snelheidsovertreders? Hoeveel van deze recidive snelheidsovertreders hadden een buitenlandse nummerplaat en welke?

6) Beschikt u over cijfergegevens voor diezelfde periode betreffende het aan snelheidsovertredingen begaan door vrachtwagenchauffeurs? Hoeveel van deze vrachtwagenchauffeurs hadden een buitenlandse nummerplaat en dewelke?

7) Beschikt u over cijfers betreffen het aantal inbreuken tegen het inhaalverbod voor vrachtwagens in ons land? Hoeveel van deze inbreuken werden gepleegd door vrachtwagenchauffeurs met een buitenlandse nummerplaat en welke? Acht u het aangewezen het inhaalverbod op te geven?