Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3995

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's

uitzetting uit een woning
tenuitvoerlegging van het vonnis
OCMW
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-220

Vraag nr. 5-3995 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De uithuiszetting uit een huurwoning is een zeer ernstige zaak. Daarom voorziet de wetgeving in een aantal waarborgen zoals:

- een voorafgaande oproeping in minnelijke schikking;

- een beslissing van de vrederechter over de ernst van de inbreuk alvorens tot de uithuiszetting te beslissen;

- geen uithuiszetting zonder dat een maand is verstreken na de betekening van het vonnis;

- het verplichte optreden van het OCMW met als doel de acute woningnood veroorzaakt door de uithuiszetting te ledigen.

In het Europees Jaar van de Armoedebestrijding wordt ook aandacht geschonken aan de huisvestingsproblematiek. Daarom is het goed een zicht te hebben op de problematiek van de uithuiszettingen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel procedures werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 bij de vredegerechten (opgedeeld per gerechtelijk arrondissement) ingeleid in toepassing van artikel 1344ter van het Gerechtelijk Wetboek?

2) In hoeveel van die gevallen werd de uithuiszetting bevolen en werd nadien de grosse van het vonnis aangevraagd?

3) In hoeveel van de gevallen vermeld onder vraag 1, werden de OCMW's (opgedeeld per gewest) daadwerkelijk gevat door de met uithuiszetting bedreigde personen en werd artikel 1344ter, ß 5, Gerechtelijk Wetboek toegepast?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Mijn diensten beschikken niet over de gevraagde cijfergegevens inzake uithuiszettingen.