Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3978

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden

wegennet
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer
officiŽle statistiek
vordering tot administratieve aansprakelijkheid

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
25/7/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2159

Vraag nr. 5-3978 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag (nummer 5-1042) betreffende klachten tegen de overheid als verantwoordelijke voor schade geleden ten gevolge van de slechte staat van het wegdek, antwoordde u niet bevoegd te zijn. Het zijn de gewesten die bevoegd zijn voor de wegen en hun aanhorigheden.

Mijn vraag had niet alleen betrekking op gewestwegen, maar wel op het aantal politionele klachten die betrekking hebben op ongevallen die verband houden met de staat van een weg.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Kan de minister meedelen hoeveel klachten tegen de bevoegde overheden werden geregistreerd bij de politie in de periode 2007- 2010 betreffende schade ten gevolge van de slechte staat van de wegeninfrastructuur, waarbij de overheid aansprakelijkheid werd geacht, met een opsplitsing naar bevoegde overheid en de aard van de klacht? Op welke gronden waren deze klachten gestoeld?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

Er zijn betreffende deze vragen binnen mijn departement geen gegevens op het centrale niveau beschikbaar.