Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3974

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Openbaar vervoer - Probleemlijnen - Inzetten van bijkomend veiligheidspersoneel - Inzetten van politiemensen

metro
stadsvervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
officiŽle statistiek
politie
beveiliging en bewaking
openbare veiligheid
misdadigheid

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
31/7/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-863

Vraag nr. 5-3974 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van een incident waarbij een steen door de voorruit van een metrostel werd gegooid, besloot de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB) om in januari 2011 gedurende twee weken twee extra controleploegen in te zetten. Bijkomend werden na 16 uur nog eens vijf interventieploegen van de vervoersmaatschappij ingeschakeld.

Deze extra controleploegen werden bijgestaan op de " probleemlijnen " door vier agenten van de federale politie in de ochtend, acht in de namiddag, tot zelfs tien 's avonds.

In dit kader, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Welke spoor- en metrolijnen worden in ons land als " probleemlijnen " aangemerkt en op grond van welke parameters en gegevens (cijfers jaren 2007 tot en met 2010) gebeurt dit?

2) Hoeveel extra veiligheidspersoneel werd in 2007, 2008, 2009 en 2010 ingezet op trein en metro voor zogenaamde " probleemlijnen "? Wat vertegenwoordigt dit als meerkost voor de exploitanten van het spoor en de metro?

3) Hoeveel interventies door de federale politie, lokale politie, Securail en de MIVB-veiligheidsdienst werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 geregistreerd op trein en / of metro? Wat was de reden van deze interventies?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2012 :

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega van Overheidsbedrijven (voor wat betreft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)) en van de Gewestelijke minister van Mobiliteit (voor wat betreft de metro van de MIVB).