Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-383

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 24 november 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Jongerenfuiven - Geweld - Overmatig alcoholgebruik - Bezit of gebruik van drugs

jongere
geweld bij jongeren
geografische spreiding
officiŽle statistiek
alcoholisme
drugverslaving

Chronologie

24/11/2010 Verzending vraag
3/2/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-383 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin november 2010 berichtten diverse media over een gewelddadige vechtpartij op een jongerenfuif in het Oost-Vlaamse Zelzate. Hoewel de politiediensten aanwezig waren, konden ze niet verhinderen dat verschillende vechtpartijen ontstonden. Enkele uren later, bij het opruimen van het materiaal, werd een aantal mensen van de organisatie op brutale wijze overvallen door een grote groep jongeren die hen te lijf gingen met ijzeren staven, messen en baseballknuppels. De betrokken gemeente had in de laatste drie jaren meermaals te kampen met geweld tijdens jongerenfuiven, die meer dan eens in een steekpartij zijn uitgemond.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de minister over cijfers over het aantal jongeren (jonger dan zestien jaar) dat moest worden afgevoerd ten gevolge van overmatig alcoholverbruik op jongerenfuiven of elders? Graag kreeg ik cijfers per gewest voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010.

2) Hoeveel jongeren (jonger dan achttien jaar) werden, eveneens met een opdeling per gewest, in de periode van 2007-2010 betrapt op het bezit of gebruik van soft- of harddrugs?

3) Hoeveel vechtpartijen op jongerenfuiven werden geregistreerd in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag cijfers per gewest.

Antwoord ontvangen op 3 februari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Onderstaande tabellen bevatten het aantal feiten (eender waar gepleegd) van drugsbezit en -gebruik waarbij minstens 1 minderjarige betrokken is, dit per gewest en voor de pleegjaren 2007-2009. Cijfers voor 2010 zijn vooralsnog niet beschikbaar.

Drugs

Minderjarig

Bezit


2007

2008

2009

Vlaams Gewest

1 105

1 101

1 157

Waals Gewest

595

630

642

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

200

271

316

Som:

1 900

2 002

2 115

Gebruik


2007

2008

2009

Vlaams Gewest

1 206

1 327

1 231

Waals Gewest

525

550

544

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

141

155

163

Som:

1 872

2 032

1 938


Betreffende de vragen 1 en 3 zijn er binnen mijn departement geen gecentraliseerde gegevens beschikbaar.