Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3781

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 22 november 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Verkeersovertredingen - Verkeersongevallen - Correlatie - Ongevalsrisico - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Nederland - Belgische situatie - Maatregelen

overtreding van het verkeersreglement
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer

Chronologie

22/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4036

Vraag nr. 5-3781 d.d. 22 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit onderzoek van het Nederlands onderzoeksinstituut voor verkeersveiligheid SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), waarbij de nummerplaten uit het ongevallenbestand gekoppeld werden aan de nummerplanten uit de databank van verkeersovertredingen, blijkt dat de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken toeneemt naarmate men meer overtredingen begaat. Bij negen of meer overtredingen per jaar is de jaarlijkse kans op een ongeval gemiddeld meer dan tien keer zo groot als bij nul of één overtreding per jaar. Bij zeventien of meer overtredingen is de kans op een verkeersongeval meer dan honderd keer zo groot. Op basis van deze onderzoeksresultaten beveelt het SWOV aan om onder meer herhaaldelijke overtreders strenger te bestraffen, te waarschuwen over hun ongevalsrisico en hen verplichten tot het nemen van extra veiligheidsmaatregelen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe verhoudt de samenhang zich tussen verkeersovertredingen en verkeersongevallen in België? Neemt de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken lineair of exponentieel toe naarmate er meer overtredingen worden begaan? Is de relatie tussen verkeersovertredingen en -ongevallen gelijk voor groepen bestuurders die verschillen in leeftijd en geslacht? Gaan meer overtredingen gepaard met ernstiger letsels? Gaan specifieke combinaties van overtredingen gepaard met ongevallen, en met ernstige ongevallen? Gaan meer ernstige overtredingen gepaard met meer ongevallen, en met ernstige ongevallen?

2) Welke conclusies trekt de geachte staatssecretaris over de relatie tussen verkeersovertredingen en -ongevallen in het Belgische wegverkeer? Welke maatregelen nam hij en zal hij nemen om het verhoogd ongevalsrisico van herhaaldelijke overtreders te reduceren? Overweegt hij om herhaaldelijke overtreders:

a. via een waarschuwingsbericht in te lichten over hun (verhoogd) ongevalsrisico?

b. strenger te bestraffen?

c. te verplichten tot het nemen van extra veiligheidsmaatregelen voor het voertuig, zoals een intelligente snelheidsaanpassing?