Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3747

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 17 november 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

ICT-bedrijven - Software - Export - Repressieve overheden - Mensenrechtenschendingen - Controle

informatietechnologie
nieuwe technologie
computerprogramma
uitvoer
rechten van de mens
fiets en bromfiets
pulp- en papierindustrie
informatiemarkt

Chronologie

17/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4047

Vraag nr. 5-3747 d.d. 17 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorige maand kwam een aantal ICT-bedrijven in het nieuws omdat zij aftaptechnologie aan repressieve overheden verkochten. Onder meer het Amerikaanse Blue Coat Systems leverde naar eigen zeggen aan SyriŽ filterapparatuur om het internet te censureren. Ook Europese bedrijven maakten zich hier aan schuldig. Zo verkocht het Britse Creative Software aan Iran software voor de opsporing van mobiele telefoons.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de reactie van de minister op de rol die Europese ICT-bedrijven spelen bij het opsporen, censureren en bespioneren van dissidenten in landen als SyriŽ, Iran, Bahrein en Egypte? Deelt hij de mening dat dit de geloofwaardigheid van de Europese Unie als verdediger van de mensenrechten ondermijnt?

2) Zijn Belgische ICT-bedrijven betrokken bij het faciliteren van mensenrechtenschendingen in derde landen? Zo ja, over welke bedrijven, landen en ICT-diensten of-producten gaat het? Zijn die bedrijven bestraft wegens het verlenen van technische assistentie aan repressieve overheden?

3) Kan hij toelichten hoe de regering momenteel controleert dat geen technologieŽn vanuit BelgiŽ worden geŽxporteerd naar landen die de technologie gebruiken bij de schending van mensenrechten? Is hij er voorstander van om op Europees niveau te zoeken naar samenwerking of standaarden voor de controle op de export naar niet-Europese lidstaten?

4) Leggen Belgische ICT-bedrijven voldoende transparantie aan de dag ten aanzien van de export naar en de transacties met repressieve overheden?