Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3731

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 november 2011

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken

Omzetting Europese richtlijnen - Deadlines - Notificaties - Schriftelijke aanmaningen - Schadevergoedingen en forfaitaire basisboetes - Implementatiedeficit

nationale uitvoeringsmaatregel

Chronologie

16/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3730
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4048

Vraag nr. 5-3731 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eens een Europese richtlijn is aangenomen, dienen de lidstaten deze binnen een bepaalde termijn om te zetten in nationaal recht. BelgiŽ heeft zich in het verleden meermaals niet aan deze deadlines gehouden. Voor een land die het Europees gedachtengoed hoog in het vaandel draagt is dit een smet op het Belgisch-Europees blazoen.

Kan de geachte minister voor 2008, 2009, 2010 en 2011 volgende informatie meedelen:

1) Ontving de Europese Commissie voor alle Europese richtlijnen die BelgiŽ moest omzetten op tijd een "notificatie"? Zo niet, voor welke Europese richtlijnen werd de omzetting niet op tijd gemeld en wat was de reden hiervoor?

2) Hoeveel keer kreeg BelgiŽ een zogenaamde "schriftelijke aanmaning" van de Europese Commissie omdat ze een Europese richtlijn niet, onvolledig of foutief had omgezet? In hoeveel gevallen had de richtlijn waarover de vraag om uitleg werd gesteld betrekking op een regionale bevoegdheid? Voor welke richtlijnen vond de Europese Commissie het antwoord van BelgiŽ op de "schriftelijke aanmaning" niet bevredigend en werd bijgevolg een proces bij het Hof van Justitie gestart? Leidde dit tot een veroordeling?

3) Heeft BelgiŽ een schadevergoeding of een forfaitaire basisboete moeten betalen wegens het niet correct of laattijdig omzetten van een richtlijn? Zo ja, voor welke richtlijnen werd een boete uitgeschreven en hoe hoog was die?

4) Hoe verhoudt het Belgisch implementatiedeficit van Europese richtlijnen zich tegenover dat van de overige lidstaten van de Europese Unie?