Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3568

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 26 oktober 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Intelligente transportsystemen - Veiligheid - Resultaten - Projecten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Gordeldracht

verkeersveiligheid
automobieluitrusting
wegverkeer
veiligheidsinrichting
eerbiediging van het privť-leven

Chronologie

26/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4034

Vraag nr. 5-3568 d.d. 26 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het wegverkeer wordt steeds meer gebruikgemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieŽn, zowel langs de kant van de weg als in het voertuig. Deze technologieŽn worden doorgaans aangeduid met de verzamelnaam Intelligente Transportsystemen (ITS). ITS-systemen leiden niet alleen tot een verhoging van het rijcomfort, ze leveren vaak ook een aanzienlijke bijdrage aan het verbeteren van de milieuprestaties en van de veiligheid van het wegvervoer. Ik denk onder andere aan de volgende toepassingen:

- Een intelligente snelheidsassistent (ISA). ISA helpt de bestuurder om niet de geldende snelheidslimiet te overschrijden. Onderzoek van Carsten & Tate in 2005 toont aan dat bij een volledige penetratie van de dwingende vorm van ISA, gecombineerd met vaste snelheidslimieten, het aantal dodelijke ongevallen met 37 % kan dalen. Door de lagere snelheden zou er op de snelwegen bovendien een daling optreden van gemiddeld 3,4 % in het CO2- emissievolume.

- Lane Departure Warning System (LDWS). LDWS geeft de bestuurder automatisch een signaal wanneer het voertuig onbedoeld de rijstrook verlaat. eIMPACT schat een reductie van 2,2 % in dodelijke ongevallen en 4,8 % in ziekenhuisongevallen bij een volledige penetratie van LDWS. Dit percentage loopt nog verder op met een Lane Keeping System (LKS), waarbij de auto ingrijpt bij het overschrijden van de belijning.

- Advanced Cruise Control (ACC). ACC handhaaft de door bestuurder ingestelde rijsnelheid en stemt de snelheid van het voertuig af op die van de voorligger. Een ACC-veldproef die in Nederland is uitgevoerd toont aan dat ACC het aantal verkeersongevallen op snelwegen doet afnemen met ongeveer 13 %. Homogenere rijsnelheden leiden bovendien tot een vermindering in het bezingebruik (en daarmee in schadelijke uitstoot) en een betere verkeersdoorstroming (bij een ACC-penetratiegraad van 40 % en een volgtijd van een seconde, wordt de toename van de doorstroming op 13 % geschat).

- Smartcard en gordelslot. De smartcard en het gordelslot behelzen hetzelfde principe als het alcoholslot: de auto start niet als er niet aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. In het geval van de smartcard, moet men eerst beschikken over een geldig rijbewijs. In geval van het gordelslot, moet eerst de gordel om. Het gordelslot kan bijzonder nuttig zijn in BelgiŽ, vermits nog steeds 15 % van de bestuurders zonder gordel rijdt (ter vergelijking (OESO): Duitsland: 3 %, Zweden: 4 %, Verenigd Koninkrijk 5 %)

- Collision Avoidance System (CAS). CAS waarschuwt of grijpt in bij waarneming van een bewegend object voor of naast het voertuig. Een voorbeeld van CAS is blind spot monitoring dat de bestuurder waarschuwt bij aanwezigheid van medeweggebruikers in de dode hoek. Dit kan een bijzondere effectieve ITS-toepassing zijn voor BelgiŽ, vermits er jaarlijks meer dan honderd dodehoekslachtoffers vallen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte staatssecretaris een overzicht geven van de nationale activiteiten en projecten die BelgiŽ in het verleden heeft uitgevoerd met betrekking tot ITS-toepassingen? Kan hij in zijn antwoord het verslag invoegen dat BelgiŽ uiterlijk op 27 augustus 2011 moest indienen bij de Europese Commissie aangaande de nationale ITS-acties in EU-prioritaire gebieden? Wat waren de resultaten van de verschillende projecten?

2) Welke ITS-acties staan er de komende vijf jaar gepland? Kan hij informatie verschaffen over deze projecten? Zal BelgiŽ hiervoor samenwerken met andere EU-lidstaten? Zo neen, roept artikel 5, lid 2 van de richtlijn 2010/40/EU hier niet tot op?

3) Met welke parameters wordt rekening gehouden bij het opzetten van een ITS-project? Speelt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzondere van de persoonsgegevens, hierbij een rol? Zo neen, leidt de afwezigheid van privacy by design niet inherent tot ITS-toepassingen die in strijd zijn met de regels betreffende privacy, beveiliging en hergebruik van informatie (artikel 10 van de richtlijn 2010/40/EU)?

4) Hoeveel procent van de nieuwe personenauto's in BelgiŽ beschikt over een gordelverklikker (een gordelverklikker waarschuwt als inzittenden de autogordel niet om hebben terwijl de auto in gebruik is) op de bestuurderszitplaats, de passagierszitplaats vooraan, de passagierszitplaatsen achteraan? Is de geachte staatssecretaris voorstander om de gordelverklikker voor alle inzittenden te verplichten? Acht hij de invoering van een gordelslot als een mogelijkheid die overwogen moet worden om de gordeldracht in BelgiŽ te verbeteren?