Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3519

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 oktober 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Nederland - Politie - Smartphone- en tabletapplicatie - Veiligheidsinformatie

gemeentepolitie
openbare veiligheid
toegepaste informatica
elektronische overheid
betrekking tussen overheid en burger
Nederland

Chronologie

18/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3985

Vraag nr. 5-3519 d.d. 18 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse politieafdeling Best-Oirschot-Son en Breugel heeft een applicatie voor smartphone en tablet ontwikkeld waarmee ze haar burgers op de hoogte kan stellen van veiligheidsprojecten, actuele informatie over de buurtbrigadier van hun wijk en opsporingsberichten. Wie de applicatie downloadt in de app-store of de android-market kan daarenboven onveilige of verdachte situaties melden. De Nederlandse staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie Fred Teeven is het project zodanig genegen dat hij overweegt om het in heel Nederland uit te rollen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Hoe staat de geachte minister tegenover het Nederlandse project in Best-Oirschot-Son om via een applicatie voor smartphone en tablet actuele veiligheidsinformatie te verstrekken aan haar inwoners? Overweegt zij om in BelgiŽ een gelijkaardig initiatief te nemen? Zo neen, zou dit de kloof tussen burger en politie niet dichten? Zo ja, hoeveel zou de ontwikkeling van een dergelijke applicatie kosten en welke functies zou het bevatten?