Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3517

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 oktober 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Rijverbod - Politie - Controle - Algemene Nationale Gegevensbank

rijbewijs
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)
politiecontrole

Chronologie

18/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3983

Vraag nr. 5-3517 d.d. 18 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In heel wat politiezones zijn permanent tientallen mensen ontzet van het recht een voertuig te besturen. Volgens de mensen op het terrein is het opvolgen van deze rijverboden gezien de aantallen een haast onmogelijke opdracht.

Rijverboden worden momenteel ook niet opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Sedert jaren zijn sommige politiediensten vragende partij om rijverboden op te nemen in de ANG zodat de controle of toezicht op de mensen die rijden tijdens hun verval eenvoudiger wordt. Zonder een eenvoudige controlemogelijkheid is ook een rijverbod geen effectieve maatregel.

In dit kader een aantal vragen:

1) Deelt de geachte minister de mening van de mensen op het terrein dat het opvolgen van de rijverboden gezien de omvang van het fenomeen een haast onmogelijke opdracht wordt?

2) Wenst zij het rijverbod op te nemen in de ANG om de controle op het rijverbod eenvoudiger te maken? Kan zij haar antwoord motiveren?