Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3482

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister van Justitie

Verkeersboete - Onbetaald - Vervangend rijverbod - Effectiviteit - Alternatief

overtreding van het verkeersreglement
geldboete
rijbewijs

Chronologie

17/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4021

Vraag nr. 5-3482 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensen die een verkeersboete van 150 tot 500 euro niet betalen, krijgen blijkbaar een vervangend rijverbod van acht dagen opgelegd. Onbetaalde boetes tussen 500 en 2000 euro worden dan vervangen door een rijverbod van dertig dagen waarvan doorgaans 15 dagen met uitstel. Boetes van meer dan 2.000 euro, ten derde, worden dan weer vervangen door een rijverbod van dertig dagen.

De bedenking die hier kan gemaakt worden, is de vraag wie ooit nog een boete zal betalen als die tarieven gekend raken. Voor eenzelfde prijs kan iemand een chauffeur inhuren voor de periode van het rijverbod. In beslagname van het voertuig lijkt in dergelijke omstandigheden een beter dwangmiddel om de betaling van de boetes te forceren.

In dit kader een aantal vragen:

1) Kan de geachte minister het vervangende rijverbod zoals hierboven aangegeven bevestigen? Hoeveel van deze vervangende rijverboden werden er de afgelopen drie jaar uitgesproken, opgedeeld naar aard en omvang van de oorspronkelijke boetes en het daarbij horende plaatsvervangend rijverbod?

2) Wenst hij de inbeslagname van het voertuig van de veroordeelden te overwegen als effectieve maatregel om de betaling van boeten af te dwingen of te vervangen? Kan hij zijn antwoord motiveren?