Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-328

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Contractuele consulaire agenten - Aantallen - Lokaal personeel

personeel in diplomatieke dienst
ministerie
personeel op contractbasis

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
1/12/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-328 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De laatste tijd maakt de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gebruik van contractuele consulaire agenten. Het betreft personeel dat door het hoofdbestuur in Brussel wordt aangeworven om in het buitenland te gaan werken. Daarnaast wordt ook lokaal personeel aangeworven.

Terwijl de eerste groep op het vlak van sociale zekerheid en belastingen beter af is dan de tweede, zijn de lokaal aangeworven personeelsleden beter vertrouwd met de lokale situatie.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister meedelen sinds wanneer contractuele consulaire agenten worden uitgezonden en hoeveel er zijn?

2) Waarom wordt ervoor gekozen te werken met contractuele consulaire agenten in plaats van lokaal personeel aan te werven?

3) Wat is zijn standpunt over het verdere verloop van deze personeelsaangelegenheid, rekening houdend met het feit dat het consulaire werk meer en meer geautomatiseerd dient te worden?

Antwoord ontvangen op 1 december 2010 :

1. In 2009 en 2010 werden in totaal elf contractuele consulaire agenten en zes (consulaire) administratieve deskundigen uitgezonden.

2. De aanwerving van contractuele consulaire agenten en (consulaire) administratieve deskundigen helpt de invulling van de consulaire functies in het buitenland te verzekeren, gelet op het feit dat de groep (statutaire) consuls slinkt (door onder andere pensioneringen) en dat nieuwe aanwervingen van (statutaire) consuls zo mogelijk worden uitgesteld tot wanneer het statuut van deze ambtenaren is herzien. Er is nooit sprake van geweest dat lokaal personeel systematisch (statutaire) consuls zou vervangen in onze posten.

3. Er worden geen nieuwe aanwervingen van contractuele consulaire agenten en (consulaire) administratieve deskundigen gepland.