Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-327

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Kilometertellers van personenwagens - Vervalsingen - Aantallen - Maatregelen

meetapparaat
automobiel
technische keuring
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
22/12/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-326

Vraag nr. 5-327 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zou in ons land nogal wat gesjoemeld worden met de kilometertellers van personenwagens.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van vervalsing van kilometertellers werden door de Belgische autokeuringscentra vastgesteld in 2007, 2008, 2009 en 2010 (uitgesplitst per gewest)?

2) Hoeveel van die gevallen (uitgesplitst per gewest) werden door de keuringscentra overgemaakt aan de politie of aan het parket?

3) In hoeveel van de gevallen (uitgesplitst per gewest) kwam het tot een strafrechtelijk vervolg?

4) In hoeveel gevallen (uitgesplitst per gewest) werd overgegaan tot de inbeslagname en†/†of verbeurdverklaring van het voertuig?

5) Kan aan de politie of aan het parket niet de instructie worden gegeven de voertuigen waarvan onomstotelijk wordt vastgesteld dat de kilometerteller werd vervalst, onmiddellijk in beslag te nemen?

6) Welke initiatieven heeft de regering al genomen om die praktijken een halt toe te roepen?

Antwoord ontvangen op 22 december 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Uw vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega’s van Mobiliteit (vraag 1 en 2) en van Justitie (vraag 3, 4, 5 en 6).