Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-324

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Agressief rijgedrag - Cijfergegevens - Oprichting van een meldpunt

verkeersvoorschriften
verkeerscontrole
geografische spreiding
officiële statistiek
overtreding van het verkeersreglement
gemeentepolitie

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
31/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-324 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In oktober 2010 startte de politie van de regio Limburg-Noord in Nederland met een Meldpunt Agressief Weggedrag. Weggebruikers kunnen via het algemene politienummer melding maken van gevaarlijk of asociaal weggedrag. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als bumperkleven, foutief inhalen en door een rood licht rijden. De politie spreekt de medeweggebruiker daar dan op aan. Het meldpunt is niet het eerste in Nederland. Het komt er in navolging van andere regio’s, bijvoorbeeld Zuid-Limburg waar al sinds 2001 zo’n speciaal meldpunt bestaat. Dat leverde vorig jaar ongeveer honderd klachten per maand op.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over het aantal gevallen van agressief weggedrag in ons land voor 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgedeeld per gewest en per categorie? Ontwaart zij een tendens in die cijfers?

2) Ziet ze heil in de oprichting van een soortgelijk “ Meldpunt Agressief Weggedrag “in ons land, naar Nederlands voorbeeld? Kan zij haar standpunt motiveren?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De Algemene Nationale Gegevensbank beschikt niet over deze gegevens en dit wegens het ontbreken van een duidelijke omschrijving van het begrip “Agressief rijgedrag”. Het aantal vaststellingen voor specifieke inbreuken kan wel aangeleverd worden.

Wat de oprichting van een “Meldpunt Agressief Rijgedrag” betreft, geef ik er momenteel de voorkeur aan dit even uit te stellen om samen met de staatssecretaris van Mobiliteit de effectieve resultaten van het Nederlands initiatief te kunnen evalueren. We moeten immers ten allen prijze vermijden dat het hier in een heksenjacht kan uitmonden.