Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-323

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Kantoren van Geraardsbergen - Verhuis van bepaalde diensten

ministerie
belastingadministratie

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
18/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-323 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er doen nogal wat geruchten de ronde over de herschikking van het kantorenlandschap in de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn. Zo wordt in Geraardsbergen gevreesd voor een ontmanteling van de belastingadministratie, met inbegrip van de diensten van het kadaster.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personeelsleden zijn in Geraardsbergen aan het werk en in welke diensten?

2) Kan de minister mij mededelen of er effectief plannen zijn (op grond van welke overwegingen) om in Geraardsbergen bepaalde diensten op te doeken en naar een andere plaats te verhuizen? Zo ja, naar welke plaats?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2011 :

1. Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat in Geraardsbergen momenteel de volgende diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zijn gehuisvest

Abdijstraat 8

OFFNAAM

AANTAL

Controle Kadaster Geraardsbergen

5

Controle BTW Geraardsbergen

15

Registratiekantoor Geraardsbergen

7

Sectie Accijnzen Geraardsbergen

3

Ontvangkantoor Geraardsbergen

7

Controle personenbelasting Geraardsbergen 2

7

Controle personenbelasting Geraardsbergen 1

10

Restaurant T2

1

TOTAAL

55

Steenstraat 78

OFFNAAM

AANTAL

Lokale opsporingsdiensten inspectie Gent S.Oudenaarde

3

Controle vennootschappen

9

TOTAAL

12

2. In 2004 heeft de FOD Financiën de beslissing genomen om haar diensten te hergroeperen. Zo zullen de diensten die in 2003 verspreid waren over méér dan 600 gebouwen, op termijn nog in 235 gebouwen worden gehuisvest.

De beslissing om de diensten van de FOD Financiën te concentreren is gebaseerd op de strategie om enerzijds de bezettingsgraad van de gebouwen te verbeteren waardoor de huurkosten kunnen worden verminderd en anderzijds om de diensten beter te laten functioneren in het kader van de herstructurering.

Thans is deze strategie ongewijzigd gebleven. Het ritme waarmee ze wordt uitgevoerd hangt echter af van de reorganisatieplannen van elke administratie-generaal. Door de permanente daling van het personeelsbestand van de FOD – Financiën zijn de administraties-generaal genoodzaakt de diensten te concentreren teneinde hun efficiënte werking niet in het gedrang te brengen. Wat de gemeente Geraardsbergen betreft, betekent dit concreet de centralisatie van de Financiediensten in het pand gelegen in de Abdijstraat 8.

Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de burger. Daarom wordt ook onderzocht hoe deze dienstverlening kan worden georganiseerd in samenwerking met de gemeenten.