Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3227

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 29 september 2011

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken

Cambodja - Wetsvoorstel - Niet-gouvernementele organisaties - Beperking toegang tot het land - Gevolgen

Cambodja
niet-gouvernementele organisatie

Chronologie

29/9/2011 Verzending vraag
1/12/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-3227 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1991 kwam met de Internationale Conferentie van Parijs een einde aan de strijdigheden tussen de vier Cambodjaanse fracties. Het verdrag moest het begin worden van een periode van stabiliteit, welvaart en liberale democratie.

Nu, twintig jaar later, ligt bij de Cambodjaanse Raad van Ministers een voorstel voor om de toegang van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) tot het land sterk te beperken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Op welke manier ondersteunt BelgiŽ niet-gouvernementele actoren (NGO's, universiteiten, organisaties uit het maatschappelijk middenveld) en multilaterale organisaties die actief zijn in Cambodja? Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, wat kunnen de mogelijke consequenties zijn voor het werk dat deze actoren in Cambodja verrichten?

2) Hebben de Europese Unie en de relevante instellingen van de Verenigde Naties reeds hun bezorgdheid geuit over het wetsvoorstel bij de Cambodjaanse autoriteiten? Indien het omstreden wetsvoorstel toch wordt goedgekeurd, zal dit gevolgen met zich meebrengen voor het samenwerkingsakkoord tussen Cambodja en de Europese Unie? Zo niet, steunt het akkoord niet op een wederzijds respect voor democratie en mensenrechten?

Antwoord ontvangen op 1 december 2011 :

Ik kan het geachte lid, in antwoord op zijn vraag, volgende elementen meedelen.

1. Zeven niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) kregen in 2010 medefinanciering voor hun programma’s of projecten in Cambodja: ADG Gembloux, Oxfam Solidariteit, Wereldsolidariteit, Broederlijk Delen, Handicap International, Louvain Développement en AADC (Association pour l’Action de Développement Communautaire). Deze NGO’s hebben ons nog niet geïnformeerd over mogelijke consequenties van het wetsvoorstel voor hun werking.

2. De Europese Unie volgt deze zaak sinds begin dit jaar van zeer nabij en heeft meermaals de gelegenheid gehad om bij de Cambodjaanse autoriteiten uiting te geven aan haar ongerustheid. De EU-vertegenwoordigers hadden hierover op 2 maart en 27 april 2011 een onderhoud met de minister van Binnenlandse Zaken. Daarnaast hadden ze over het bewuste wetsontwerp op 6 september 2011 een gesprek met de eersteminister en de vice-eersteminister.

Als gevolg van deze demarches, heeft de Cambodjaanse eersteminister aangekondigd dat de Ministerraad de opdracht heeft gegeven dit (derde) wetsontwerp over de NGO’s opnieuw te bekijken. Het wetsontwerp in kwestie wordt dus binnen de bevoegde ministeries aan een nieuw onderzoek onderworpen. Het komt er dus op neer dat deze ministeries een werkgroep moeten oprichten die het wetsontwerp herwerkt en dat ze een vierde ontwerp moeten voorleggen waarin rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de internationale gemeenschap. Zodra we van dit nieuwe ontwerp kennis zullen hebben genomen, zullen we binnen de Europese Unie beraadslagen over de houding die ter zake moet worden aangenomen.