Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3082

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 september 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

AlzheimerpatiŽnten - Aantallen - Terugbetaling van medicatie voor ernstig zieken

ziekte van het zenuwstelsel
geneeswijze
geneesmiddel
ziekteverzekering
remgeld

Chronologie

16/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4057

Vraag nr. 5-3082 d.d. 16 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Alzheimerexperten en patiŽntenvereniging roepen op om alzheimerpatiŽnten in ons land, net zoals in andere Europese landen, optimaal te behandelen, ook wanneer hun ziekte ernstig wordt. Volgens een Belgisch collectief van Alzheimerexperten en patiŽntenvereniging hebben alle patiŽnten in elk stadium van hun ziekte recht op een optimale behandeling. Daarbij gaat een niet?medicamenteuze aanpak hand in hand met de medicamenteuze.

De huidige Belgische gezondheidszorg schiet blijkbaar tekort in dit fundamenteel streven. Maar liefst 60 tot 70 000 alzheimerpatiŽnten in een licht tot matig stadium (Helmer et al, 2006, Dementia in Subjects Aged 75 Years or Over within the PAQUID Cohort: Prevalence and Burden by Severity), zouden geen toegang meer hebben tot terugbetaling voor specifieke medicatie wanneer hun ziekte evolueert naar een meer gevorderd stadium. Het RIZIV heeft kennelijk besloten om vanaf 1 juni 2011 de enige medicatie (memantine) voor patiŽnten in een ernstig stadium niet meer te vergoeden, dit ondanks de positieve bewezen effecten op verschillende domeinen, wat de opname in een instelling kan uitstellen en het gebruik van gevaarlijke psychofarmaca kan verminderen.

De Alzheimerexperten en patiŽntenvereniging benadrukken dat de kost van memantine aanzienlijk lager ligt dan de hoge kosten die verbonden zijn aan een opname in een instelling. Daarom dringen ze er op aan ook ernstige patiŽnten toegang te geven tot een optimale, multidisciplinaire behandeling. Op die manier blijft de levenskwaliteit van de patiŽnt en zijn omgeving ook gewaarborgd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de minister over cijfergegevens betreffende het aantal AlzheimerspatiŽnten in ons land, opgesplitst naar de ernst van de ziekte, voor de periode 2008 tot en met de eerste helft van 2011? Kan hij tevens meedelen welke en de hoeveelheid aan medicijnen door deze verschillende soorten patiŽnten in dezelfde periode werden ingenomen? Wat was de totale kost hiervan en welk aandeel ervan kwam ten koste van de sociale zekerheid?

2) Erkent de minister dat vanaf 1 juni 2011 de enige vorm van medicatie voor ernstige patiŽnten niet meer vergoed zal worden? Zo ja, kan de minister de achterliggende redenering van deze beslissing toelichten en motiveren?