Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2959

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 12 augustus 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Vrachtvervoer - Ecocombi's - Proefproject

goederenvervoer
bedrijfsvoertuig
materiaalbeheer
wegvervoer
mammoetvoertuig

Chronologie

12/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4032

Vraag nr. 5-2959 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland worden extra lange en zware vrachtwagens, de zogenaamde ecocombi's, toegelaten op de wegen. In BelgiŽ staan ook proefprojecten in de steigers om te kijken of dit haalbaar en nuttig is. Tot op heden blijkt het echter onduidelijk wanneer deze van start zouden kunnen gaan. Dergelijke projecten zouden kunnen helpen om te kijken of ecocombi's de toekomstige groei in de transportsector kunnen opvangen. De ecocombi's zouden meer kunnen vervoeren in minder bewegingen en met minder uitstoot.

In het voorjaar van 2007 vroeg het Vlaams Parlement aan de federale regering om proefprojecten met ecocombi's op te zetten. Twee jaar later werden dan voorstellen voor proefprojecten ingediend. Maar vier jaar laten staan we blijkbaar nog geen stap verder. Er zou nog een koninklijk besluit (KB) nodig zijn. Als we in BelgiŽ de ambitie hebben om een logistieke draaischijf te worden, dan wordt het hoog tijd om de laatste obstakels voor de proefprojecten met de ecocombi's uit de weg te ruimen.

Om het wiel niet opnieuw te moeten heruitvinden, is het aangewezen ons licht op te steken bij onze buurlanden, zoals Nederland, en te kijken naar de ervaringen daar.

In dit kader volgende vragen:

1) Erkent de geachte staatssecretaris dat er in ons land ook proefprojecten met ecocombi's in de steigers staan? Om hoeveel projecten gaat het precies?

2) Kan hij bevestigen dat er onduidelijkheid bestaat over de datum waarop deze proefprojecten van start zouden kunnen gaan? Kan hij de redenen daarvoor toelichten?

3) Kan hij bevestigen dat er een KB nodig is om de proefprojecten van start te kunnen laten gaan? Wenst hij desgevallend de nodige stappen te ondernemen om dit KB uit te werken?

4) Deelt hij de mening dat als we in BelgiŽ de ambitie willen waarmaken om een logistieke draaischijf te worden, dat het dan tijd wordt om met de proefprojecten te starten, alsook om ons licht op te steken bij onze buurlanden met ervaring? Wil hij daartoe de nodige stappen zetten?

5) Meent hij dat ecocombi's de toekomstige groei in de transportsector kunnen opvangen en dat de ecocombi's meer zouden kunnen vervoeren in minder bewegingen en met minder uitstoot? Kan hij zijn antwoord motiveren, eventueel met ervaringen uit het buitenland?