Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2813

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 20 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen

alcoholhoudende drank
automaat
minderjarigheid
verkoopvergunning
overtreding

Chronologie

20/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-874
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5187

Vraag nr. 5-2813 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 10 januari 2010 is artikel 6 § 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten van kracht. Artikel 6 § 6 legt een verscherpt verbod op voor de verkoop van alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol. aan min-zestienjarigen en voor sterke drank aan min-achttienjarigen. Sinds 12 juni 2010 zijn ook de sancties op inbreuken op de nieuwe wetsbepaling van kracht.

In een mondelinge vraag van 28 januari 2010 (4-1065) deelde de minister mee dat naar aanleiding van de nieuwe wetgeving de inspecteurs op het terrein in eerste instantie een informatieve rol hebben gespeeld. De website van de FOD Volksgezondheid werd aangepast om het publiek beter te informeren, medewerkers van het callcenter werden opgeleid om op alle vragen te antwoorden en de horeca- en distributiesector werden geļnformeerd.

Aangezien er bij de verkoop van alcohol via automaten geen controle mogelijk is door een verkoper moeten uitbaters van automaten zich weerhouden alcohol te verkopen of de leeftijd van de koper controleren via een ingebouwde e-ID-lezer.

Meer dan een jaar nadat de nieuwe regeling werd ingevoerd had ik de minister willen vragen:

1. Hoe evalueert de minister de toepassing van de wet op het terrein?

2. Werden er nog andere informatieve, sensibiliserings- of preventieve campagnes opgezet in het kader van de toepassing van de nieuwe wetsbepalingen?

3. Hoeveel controles werden door de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid uitgevoerd sinds de nieuwe wetsbepaling van kracht is?

4. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld in het totaal?

a. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld in de horeca?

b. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld bij automaten?

c. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld in handelszaken?

d. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld op evenementen?

5. Hoeveel maal heeft een inbreuk geleid tot het opleggen van een boete in het totaal?

a. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk in de horeca?

b. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk bij automaten?

c. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk in handelszaken?

d. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk op evenementen?