Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2809

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 19 juli 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Lifters - Slachtoffers van een misdrijf - Overtredingen

wegverkeer
verkeersveiligheid
misdaad tegen de personen
voetganger

Chronologie

19/7/2011 Verzending vraag
23/9/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2808

Vraag nr. 5-2809 d.d. 19 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor heel wat jongeren staat liften synoniem voor avontuur en uitdaging. Toch gaat de duim vandaag de dag niet meer zo vaak de lucht in. Wegens de onveilige en tijdrovende reputatie van liften kiezen steeds meer jongeren voor het openbaar vervoer. Aan meerijden met onbekenden zijn inderdaad gevaren verbonden, maar over het algemeen slaagt onze intuÔtie erin om chauffeurs met minder goede bedoelingen te herkennen. Dit geldt niet voor kinderen, vermits zij nog over geen uitgebreide mensenkennis beschikken. In een aantal landen, waaronder Oostenrijk, is liften daarom verboden voor personen onder de zestien jaar. In BelgiŽ staat op liften geen leeftijdsgrens. Minderjarigen worden wel aangeraden om bij het instappen van een auto de nummerplaat door te sms'en naar familie of naar een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) zoals Myoto.

In BelgiŽ speelt wel de plaats waar men lift een rol. Op autowegen en autosnelwegen is liften niet toegestaan. De toegang tot de auto(snel)wegen is krachtens art 21.1 en 22.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg namelijk verboden voor voetgangers.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Aan de minister van Justitie : beschikt de geachte minister over cijfergegevens betreffende het aantal lifters die in 2008, 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 het slachtoffer waren van een misdrijf (opgesplitst naar aard en ernst van de feiten, naar provincie, naar leeftijd en naar geslacht)? In hoeveel gevallen kon de dader worden gevat? Werd hierbij gebruik gemaakt van de nummerplaat die eventueel werd doorgezonden per sms?

2) Aan de minister van Binnenlandse Zaken : hoeveel inbreuken werden in de voorgenoemde periode vastgesteld op het verbod voor voetgangers om aan het verkeer op de auto(snel)wegen deel te nemen?

Antwoord ontvangen op 23 september 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Deze vraag werd gesteld aan mijn collega van Justitie.

2. Gelieve hierna een tabel te willen vinden met het aantal processen-verbaal opgesteld tegen voetgangers op auto(snel)wegen. Een meer gedetailleerde onderverdeling (wandelaars, lifters, betogers) is niet mogelijk. Cijfers voor 2011 zijn nog niet beschikbaar.

Provincie

2008

2009

2010

Antwerpen

23

24

27

Waals-Brabant

116

5

9

Brussel Hoofdstad

10

10

1

Limburg

15

20

19

Luxemburg

8

7

10

Namen

7

6

9

Oost-Vlaanderen

19

23

29

Vlaams Brabant

34

39

25

West-Vlaanderen

9

10

6

Totaal

331

233

196

Bron: Algemene nationale gegevensbank (ANG)