Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2808

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 19 juli 2011

aan de minister van Justitie

Lifters - Slachtoffers van een misdrijf - Overtredingen

wegverkeer
verkeersveiligheid
voetganger
misdaad tegen de personen

Chronologie

19/7/2011 Verzending vraag
14/9/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2809

Vraag nr. 5-2808 d.d. 19 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor heel wat jongeren staat liften synoniem voor avontuur en uitdaging. Toch gaat de duim vandaag de dag niet meer zo vaak de lucht in. Wegens de onveilige en tijdrovende reputatie van liften kiezen steeds meer jongeren voor het openbaar vervoer. Aan meerijden met onbekenden zijn inderdaad gevaren verbonden, maar over het algemeen slaagt onze intuÔtie erin om chauffeurs met minder goede bedoelingen te herkennen. Dit geldt niet voor kinderen, vermits zij nog over geen uitgebreide mensenkennis beschikken. In een aantal landen, waaronder Oostenrijk, is liften daarom verboden voor personen onder de zestien jaar. In BelgiŽ staat op liften geen leeftijdsgrens. Minderjarigen worden wel aangeraden om bij het instappen van een auto de nummerplaat door te sms'en naar familie of naar een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) zoals Myoto.

In BelgiŽ speelt wel de plaats waar men lift een rol. Op autowegen en autosnelwegen is liften niet toegestaan. De toegang tot de auto(snel)wegen is krachtens art 21.1 en 22.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg namelijk verboden voor voetgangers.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Aan de minister van Justitie : beschikt de geachte minister over cijfergegevens betreffende het aantal lifters die in 2008, 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 het slachtoffer waren van een misdrijf (opgesplitst naar aard en ernst van de feiten, naar provincie, naar leeftijd en naar geslacht)? In hoeveel gevallen kon de dader worden gevat? Werd hierbij gebruik gemaakt van de nummerplaat die eventueel werd doorgezonden per sms?

2) Aan de minister van Binnenlandse Zaken : hoeveel inbreuken werden in de voorgenoemde periode vastgesteld op het verbod voor voetgangers om aan het verkeer op de auto(snel)wegen deel te nemen?

Antwoord ontvangen op 14 september 2011 :

De gegevensbank van het College van procureurs-generaal laat niet toe om voor deze parlementaire vraag een bruikbaar antwoord op te stellen. Het is immers niet mogelijk om na te gaan welke door de parketten behandelde dossiers betrekking hebben op feiten waarin een lifter het slachtoffer was. Slechts een beperkt aantal kenmerken van het slachtoffer worden momenteel op systematische wijze geregistreerd, "lifter" valt hier niet onder.