Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2738

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 juli 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Criminaliteit gepleegd door etnische minderheden - Onderzoek - Registratie

criminaliteit
misdadigheid
migrant
etnische groep
nationaliteit

Chronologie

14/7/2011 Verzending vraag
23/9/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2738 d.d. 14 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ is onderzoek naar criminaliteit gepleegd door etnische minderheden schaars. Het zeldzame onderzoek zorgde bovendien voor heel wat commotie bij de publicatie van de resultaten. In Nederland daarentegen, zijn de beleidsmakers al langer overtuigd van de nood aan aandacht voor criminaliteit gepleegd door etnische minderheden. Deze criminaliteit beschouwen zij als een belangrijke indicator en gevolg van integratie en de te overbruggen culturele verschillen. Criminaliteit kan integratie immers ernstig belemmeren.

In ons land is het registreren van de etnische herkomst van delinquenten nog steeds een taboe. In BelgiŽ beperken we ons statistisch nog tot de registratie van het geboorteland en nationaliteit. Het niet-registreren van etniciteit is vanuit het oogpunt van een anti-racistisch overheidsbeleid ook begrijpelijk en lovenswaardig. Daardoor is het wel onmogelijk om vanaf de tweede generatie allochtonen te onderscheiden van autochtonen. BelgiŽ is namelijk hun geboorteland. Het ontbreken van dit beeld van de tweede en verdere generaties allochtonen is niet onbelangrijk.

De eerste generatie allochtonen wordt steeds ouder en op grond van de relatie tussen hogere leeftijd en afnemende criminaliteit kan worden verondersteld dat de bijdrage van de eerste generatie aan de criminaliteit minder representatief is voor het aandeel van de totale populatie allochtonen in de criminaliteit. Hierdoor is er ook bijna geen onderzoek mogelijk naar achtergronden van crimineel gedrag.

Er zijn nog een aantal andere nadelen aan de niet-registratie. Criminaliteit is een belangrijk symptoom van maatschappelijke problematiek en de mate van integratie van bepaalde bevolkingsgroepen. Door niet-registratie gaat bijgevolg een mogelijk belangrijke signaalwerking verloren en wordt het bovendien moeilijker om zicht te krijgen op een mogelijk etnische oriŽntering van het justitiŽle apparaat.

Ook het European Union Agency for Fundamental Rights stelt op basis van een recent onderzoek (bij ruim 23 500 immigranten en leden van etnische minderheden) dat er nood is aan meer registratie van etniciteit om juist het bestaan van discriminatie te kunnen nagaan. Als goede praktijk wordt verwezen naar het Verenigd Koningrijk (VK) waar etniciteit geregistreerd wordt bij police stops of controles.

Deze registratie wordt publiek gemaakt en draagt dus bij tot de accountability (verantwoording) van de politie en kan desgevallend leiden tot bijsturing van de politiehouding ten opzichte van minderheden. Verder onderzoek van deze police stops-data bracht ook aan het licht dat alhoewel etnische minderheden vaker gecontroleerd worden dan autochtonen, het procentueel aandeel van hits (of positieve controles) bij etnische minderheden lager ligt dan bij autochtonen.

Uit onderzoek in negen landen naar betrokkenheid van etnische minderheden bij criminaliteit blijkt dat sommige migrantengroepen van de eerste generatie minder opduiken in criminaliteitsstatistieken dan autochtonen, terwijl hun kinderen en kleinkinderen meer dan autochtonen betrokken zijn bij jeugdcriminaliteit. De vraag is welke factoren hierbij een verklarende rol spelen?

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wil de geachte minister de criminaliteitscijfers meedelen voor de periode 2008 tot de eerste helft van 2010, opgesplitst per gewest en naar nationaliteit en geboorteland van de plegers ervan, samen met de aard van de feiten? Kan zij tevens een raming maken van het aantal personen in deze statistieken die over de Belgische nationaliteit beschikken maar een vreemde origine hebben?

2) Hoe staat zij tegenover de idee om de registratie van etniciteit mogelijk te maken in ons land? Kan zij haar antwoord motiveren met inbegrip van de voor- en nadelen van dergelijke registratie volgens haar?

Antwoord ontvangen op 23 september 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

 1. Gelieve hierbij de gevraagde gegevens voor wat betreft vraag 1 te willen vinden.

  Het betreft hier het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten waarbij de nationaliteit (top 10) van de verdachte is gekend.

  Deze gegevens betreffen de periode 2008-2010 en werden opgemaakt per gewest.

  Om reden van leesbaarheid worden enkel gegevens gepresenteerd voor de tien meest voorkomende hoofdrubrieken in 2010.

  De eventuele buitenlandse herkomst van verdachten met Belgische nationaliteit wordt niet in de politiedatabank geregistreerd. Bijgevolg is in dit domein geen raming beschikbaar.

 2. Informatie betreffende de etnische afkomst wordt inderdaad niet geregistreerd in de Algemene Nationale Ggevensbank (ANG).

  De wettelijkheid en opportuniteit van een dergelijke registratie worden momenteel onderzocht door een werkgroep die een koninklijk besluit (KB) betreffende de ANG voorbereidt.

De 10 meest voorkomende hoofdcategorieën inzake geregistreerde criminaliteit (2010): opsplitsing in functie van gewest, jaar en nationaliteit van de gekende verdachte

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bedrog

2008

2009

2010

België

1 199

1 088

759

Marokko

180

145

139

Frankrijk

108

126

61

Algerije

63

80

81

Congo (Democratische Republiek)

60

67

61

Roemenië

57

61

61

Portugal

39

45

55

Italië

48

46

28

Turkije

18

32

14

Nederland

22

26

13

Bevolkingsregister

2008

2009

2010

België

1 595

1 581

1 368

Frankrijk

62

106

103

Marokko

67

100

89

Congo (Democratische Republiek)

38

56

37

Portugal

28

33

37

Roemenië

16

34

44

Polen

21

39

30

Italië

23

35

24

Turkije

21

25

22

Spanje

14

24

13

Diefstal en afpersing

2008

2009

2010

België

3 382

3 311

3 008

Marokko

807

827

859

Algerije

439

803

984

Roemenië

300

299

353

Frankrijk

221

257

265

Congo (Democratische Republiek)

218

218

190

Polen

132

147

149

Palestinië

53

124

116

Italië

99

99

71

Tunesië

49

83

83

Drugs

2008

2009

2010

België

2 349

2 858

2 269

Marokko

452

466

408

Frankrijk

380

261

158

Congo (Democratische Republiek)

96

104

69

Algerije

80

79

86

Italië

74

64

57

Portugal

50

51

50

Spanje

41

52

31

Polen

36

44

31

Nederland

33

40

32

Geweld tegen eigendom

2008

2009

2010

België

1 198

1 118

859

Marokko

131

131

73

Frankrijk

102

114

90

Polen

30

42

34

Congo (Democratische Republiek)

30

38

27

Italië

24

17

26

Algerije

20

27

19

Spanje

21

23

22

Portugal

19

17

16

Turkije

15

9

16

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens
2008

2009

2010

België

588

579

485

Marokko

50

57

51

Frankrijk

29

29

23

Italië

24

19

15

Polen

11

10

11

Spanje

15

10

6

Congo (Democratische Republiek)

15

9

6

Algerije

11

9

6

Turkije

9

7

10

Portugal

11

7

6

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

2008

2009

2010

België

2 839

2 704

2 541

Marokko

390

373

367

Congo (Democratische Republiek)

155

148

123

Frankrijk

173

123

98

Italië

91

73

76

Turkije

73

77

81

Polen

84

77

62

Portugal

64

69

55

Algerije

55

58

54

Roemenië

37

59

60

Misdr. tegen de openbare veiligheid

2008

2009

2010

België

1 341

1 326

1 214

Marokko

226

236

206

Frankrijk

86

64

68

Congo (Democratische Republiek)

74

44

45

Italië

61

37

36

Algerije

33

33

42

Turkije

36

28

29

Roemenië

20

33

34

Polen

30

22

21

Portugal

27

28

18

Vreemdelingenwetgeving

2008

2009

2010

Algerije

784

1 310

1 449

Marokko

1 069

1 291

1 170

Roemenië

387

433

444

Frankrijk

240

344

331

België

269

267

283

Palestinië

154

305

294

Brazilië

279

239

222

Bulgarije

208

250

176

India

298

223

111

Congo (Democratische Republiek)

221

238

172

Wapens en springstoffen

2008

2009

2010

België

1 008

984

861

Marokko

136

114

107

Frankrijk

87

91

65

Algerije

36

43

44

Congo (Democratische Republiek)

37

35

22

Polen

20

34

26

Turkije

29

24

25

Portugal

13

20

22

Italië

17

20

16

Roemenië

10

22

19

Vlaams Gewest
Bedrog

2008

2009

2010

België

5 864

5 761

5 199

Nederland

443

450

407

Frankrijk

210

223

165

Roemenië

143

202

238

Marokko

123

106

148

Verenigd Koninkrijk

89

101

81

Turkije

71

100

86

Italië

93

60

44

Duitsland

67

44

36

Polen

42

39

32

Bevolkingsregister

2008

2009

2010

België

8 519

8 908

9 013

Nederland

416

555

542

Marokko

207

227

248

Polen

153

216

199

Frankrijk

139

181

186

Turkije

131

110

114

Portugal

81

97

101

Italië

96

100

82

Rusland

74

95

91

Duitsland

64

94

60

Diefstal en afpersing

2008

2009

2010

België

18 445

17 859

16 901

Marokko

862

1 119

1 078

Nederland

788

914

931

Roemenië

702

891

918

Frankrijk

532

622

619

Algerije

368

510

777

Polen

366

417

529

Rusland

337

384

327

Servië - Montenegro

318

361

333

Armenië

263

244

321

Drugs

2008

2009

2010

België

21 470

21 723

17 659

Frankrijk

1 685

1 228

939

Nederland

874

914

867

Marokko

677

728

546

Turkije

181

189

166

Algerije

142

138

145

Italië

149

146

92

Spanje

98

89

69

Polen

81

87

87

Portugal

72

84

59

Geweld tegen eigendom

2008

2009

2010

België

8 215

7 752

7 226

Nederland

228

245

275

Marokko

130

140

167

Frankrijk

139

90

114

Turkije

66

66

53

Polen

48

51

51

Italië

40

35

49

Verenigd Koninkrijk

38

30

18

Algerije

30

20

35

Roemenië

27

17

37

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens
2008

2009

2010

België

5 951

5 967

5 611

Nederland

110

126

171

Marokko

73

99

103

Turkije

31

64

68

Frankrijk

42

30

36

Italië

34

32

34

Servië - Montenegro

15

19

20

Slowakije

12

22

19

Bulgarije

6

20

14

Spanje

17

8

15

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

2008

2009

2010

België

19 096

19 172

18 527

Marokko

567

611

563

Nederland

533

562

572

Turkije

350

315

323

Frankrijk

203

209

204

Polen

114

117

161

Italië

120

119

116

Rusland

125

108

117

Servië - Montenegro

121

106

114

Congo (Democratische Republiek)

80

90

97

Misdr. tegen de openbare veiligheid

2008

2009

2010

België

5 865

6 399

6 265

Marokko

231

231

279

Nederland

181

225

229

Turkije

131

118

127

Frankrijk

73

87

78

Italië

59

61

59

Roemenië

26

49

67

Servië - Montenegro

39

45

58

Bulgarije

13

16

87

Rusland

25

28

39

Vreemdelingenwetgeving

2008

2009

2010

Marokko

1 010

1 533

1 399

Algerije

795

1 237

1 439

België

665

992

1 029

India

811

644

407

Roemenië

414

565

648

Palestinië

328

370

434

Irak

385

344

297

Polen

303

274

243

Turkije

266

253

246

Nederland

163

271

279

Wapens en springstoffen

2008

2009

2010

België

3 198

4 195

4 370

Nederland

156

225

236

Frankrijk

176

167

147

Marokko

117

136

132

Turkije

54

67

67

Rusland

57

59

56

Polen

37

43

49

Italië

32

53

35

Algerije

23

30

31

Roemenië

15

23

40

Waals Gewest
Bedrog

2008

2009

2010

België

3 347

3 128

2 726

Frankrijk

369

298

323

Italië

179

159

171

Roemenië

63

106

221

Marokko

89

72

82

Algerije

67

59

41

Nederland

35

29

36

Turkije

28

31

26

Duitsland

27

25

14

Congo (Democratische Republiek)

23

23

17

Bevolkingsregister

2008

2009

2010

België

6 792

7 708

7 798

Frankrijk

334

427

428

Italië

372

385

323

Marokko

163

161

190

Roemenië

43

67

84

Turkije

55

63

71

Congo (Democratische Republiek)

52

70

65

Spanje

54

55

64

Algerije

34

50

74

Portugal

25

36

44

Diefstal en afpersing

2008

2009

2010

België

11 295

10 894

10 725

Frankrijk

898

854

753

Algerije

349

392

504

Italië

435

410

384

Marokko

332

381

404

Roemenië

333

279

401

Congo (Democratische Republiek)

146

123

108

Ex-Joegoslavië

139

89

83

Servië - Montenegro

114

102

85

Rusland

79

88

110

Drugs

2008

2009

2010

België

8 344

8 775

7 680

Frankrijk

1 447

1 295

998

Marokko

323

326

295

Algerije

229

279

271

Italië

260

267

220

Luxemburg

72

101

119

Duitsland

78

87

69

Nederland

63

71

62

Portugal

43

57

78

Tunesië

36

69

71

Geweld tegen eigendom

2008

2009

2010

België

5 272

5 267

4 841

Frankrijk

279

326

281

Italië

121

128

119

Marokko

56

59

89

Duitsland

47

39

26

Algerije

28

40

37

Turkije

35

25

16

Nederland

19

23

21

Congo (Democratische Republiek)

26

8

19

Spanje

21

13

10

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens
2008

2009

2010

België

2 816

2 915

2 495

Italië

131

127

100

Frankrijk

107

138

96

Marokko

32

34

34

Turkije

15

16

14

Algerije

10

16

14

Duitsland

7

16

5

Congo (Democratische Republiek)

8

9

10

Spanje

12

6

5

Georgië

3

1

10

Portugal

3

5

6

Tunesië

4

4

6

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

2008

2009

2010

België

12 378

12 768

12 068

Frankrijk

565

580

564

Italië

491

510

439

Marokko

247

271

250

Turkije

103

147

106

Algerije

105

120

121

Congo (Democratische Republiek)

83

77

99

Portugal

46

59

64

Spanje

65

50

51

Duitsland

40

55

41

Misdr. tegen de openbare veiligheid

2008

2009

2010

België

5 110

5 552

5 087

Italië

251

268

229

Frankrijk

199

211

197

Marokko

131

125

131

Turkije

79

79

58

Algerije

51

38

58

Roemenië

26

29

30

Congo (Democratische Republiek)

21

24

29

Spanje

19

18

19

Tunesië

15

24

16

Vreemdelingenwetgeving

2008

2009

2010

Algerije

699

1 039

1 014

Marokko

611

752

827

België

300

340

325

Frankrijk

228

215

275

Tunesië

142

209

250

Roemenië

139

216

216

Palestinië

104

118

122

Italië

86

108

109

India

93

150

58

Irak

85

86

78

Wapens en springstoffen

2008

2009

2010

België

2 903

3 518

4 145

Frankrijk

242

283

261

Italië

135

168

179

Marokko

62

61

70

Algerije

31

57

65

Rusland

23

29

27

Turkije

22

35

22

Duitsland

21

28

26

Tunesië

21

21

29

Roemenië

18

21

28