Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2737

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 juli 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Motorrijders - Gebruik van motor- en helmcamera's - Verbod

tweewielig voertuig
opnameapparaat
verkeersveiligheid
eerbiediging van het privé-leven

Chronologie

14/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4031

Vraag nr. 5-2737 d.d. 14 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer motorrijders filmen het ritje dat ze afleggen met de motor op de openbare weg. Ze maken hiervoor gebruik van een mobiele camera die op de helm of op de motorfiets is bevestigd. Volgens het Beringse motorhuis Felix & Jos is de vraag naar dit soort van camera's de laatste jaren duidelijk toegenomen.

Dit nieuw fenomeen doet vragen rijzen bij de verkeersveiligheid van de nu al zwakke weggebruiker. Er bestaat immers geen twijfel over dat het merendeel van de motorrijders zo'n camera plaatsen om hun stuntwerk tentoon te stellen op het internet. Het Nederlandse verkeersveiligheidsorgaan eist daarom een verbod van mobiele camera's op de motor.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte staatssecretaris de opmars van mobiele camera's op motorfietsen- en helmen? Heeft hij zicht op de verkoop van dergelijke camera's?

2) Is het gebruik van motor- en helmcamera's op de openbare weg conform met de Belgische verkeers- en privacywetgeving? Zo ja, overweegt hij een verbod op motor- en helmcamera's? Waarom wel, waarom niet?