Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2672

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 4 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda

seksuele minderheid
Oeganda
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
rechten van de mens

Chronologie

4/7/2011 Verzending vraag
20/7/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-945

Vraag nr. 5-2672 d.d. 4 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na een wereldwijde storm van protest werd de bespreking van een wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda bevroren. Ik verwijs onder meer naar mijn vraag om uitleg 4-1317 in de vorige legislatuur. Deze week staat echter een tweede lezing van het wetsvoorstel op de agenda van het Oegandees parlement. De wet zou onder druk afgezwakt worden maar bevat maatregelen als levenslange opsluiting voor homoseksuele handelingen, de doodstraf voor beschuldigde personen met HIV en opsluiting van burgers die homoseksuele handelingen niet zouden rapporteren aan de politie. Het wetsvoorstel en een eventuele stemming is verwerpelijk en gaat in tegen de mensenrechten.

Het wetsvoorstel illustreert en versterkt het homofobe klimaat in Oeganda. De stigmatisering van en druk op holebi's en mensen met aids is er dramatisch, met gevaar voor eigen leven. Op 26 januari ll. werd de Oegandese homo-activist David Kato vermoord. In oktober 2010 had een lokale krant 'Rolling Stone' nog een lijst met 100 homoseksuelen gepubliceerd met aanvallen tot gevolg.

Deze evolutie ondermijnt volgens UNAIDS ook de voorheen eerder succesvolle strijd tegen aids in Oeganda. Als de wet er door komt en het huidige homofobe klimaat aanhoudt zullen dragers van het HIV-virus zich weerhouden om zich te laten behandelen omwille van de dreiging van beschuldigd te worden van homoseksuele handelingen.

Oeganda is een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Er wordt onder meer budgetsteun gegeven in meerdere sectoren.

Daarom had ik de minister willen vragen:

1. Welke initiatieven heeft de minister genomen ten aanzien van de Oegandese overheid?

2. Worden er sancties overwogen tegen de Oegandese overheid door BelgiŽ of de Europese Unie indien de wet zou worden uitgevoerd? Zo ja, welke?

3. Wordt daarbij overwogen om bepaalde middelen van ontwikkelingssamenwerking te schrappen, bijvoorbeeld de budgetsteun?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2011 :

1. De rechten van LGBT (lesbian, gay, bisexual en transsexual) zijn een bijzonder aandachtspunt van de Belgische buitenlandse politiek inzake mensenrechten. In opvolging van het nieuws met betrekking tot het Oegandese wetsvoorstel hebben mijn diensten, op mijn instructie, op verschillende niveaus gereageerd:

Ter informatie geef ik u mee dat het Oegandese parlement beslist heeft om het wetsontwerp niet te bespreken. Er wordt bovendien vanuit gegaan dat er geen parlementaire meerderheid is om dit wetsvoorstel goed te keuren. De Oegandese ambassade heeft ons verzekerd dat het wetsvoorstel geen voorstel is van de regering, maar komt van een parlementslid die gebruik maakt van zijn parlementaire vrijheid om wetsvoorstellen in te dienen.

2. Meerdere lidstaten van de EU alsook Australië hebben eveneens diverse Oegandese ambassadeurs geconvoceerd. Publieke verklaringen en open brieven zijn gepubliceerd in Europa en Oeganda. Grote organisaties zoals Amnesty International en het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten voeren campagnes. De verschillende media dringen aan bij de Oegandese parlementsleden om zich uit te spreken over het wetsvoorstel. Op dit ogenblik worden er geen sancties overwogen.

3. Ik verwijs naar mijn collega minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ik kan u evenwel meegeven dat zowel de Europese Commissie als meerdere EU-lidstaten waaronder Nederland en Zweden al te kennen hebben gegeven hun samenwerking met Oeganda te herbekijken als de wet op homoseksualiteit verder verstrengd wordt.