Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2528

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 juni 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

CommerciŽle nummerplaten - Wederrechtelijk gebruik - Controles, aantallen en sancties

registratie van een voertuig
fraude
technische keuring

Chronologie

14/6/2011 Verzending vraag
12/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2527

Vraag nr. 5-2528 d.d. 14 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Malafide autohandelaars verdienen fors geld met het illegaal verhuren van garageplaten, zogenaamde Z-platen. Zo'n nummerplaat zou voor 120 euro worden gehuurd nabij verschillende (Brusselse) keuringsstations. Omstreeks 1995 maakte de overheid het fiscale gesjoemel met de Z-platen onmogelijk. Zelfstandigen die niets te maken hadden met autohandel, konden zich geen Z-platen meer aanschaffen. De strenge reglementering heeft echter niet kunnen verhinderen dat er nog altijd wordt gefraudeerd, nu weliswaar door duistere figuren die in de autohandel actief zijn.

In de Brusselse keuringscentra staan dagelijks eigenaars met Z-platen te leuren met hun garageplaten. Met tweedehandse auto's volgeladen vrachtwagens rijden af en aan. De Z-platen worden op de wagens bevestigd en na de keuring opnieuw verwijderd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wil u aangeven in welke mate er in 2008, 2009, 2010 en eerste helft 2011 gericht werd gecontroleerd op deze malafide praktijken? Rond welke keuringstations gebeurde dit en hoeveel overtredingen er werden vastgesteld? Hoeveel garagisten(opgesplitst per gewest) werden tijdens de voorbije jaren geverbaliseerd wegens het wederrechtelijk gebruiken van Z-platen?

2) Heeft u deze praktijken (die nog altijd bestaan) al in beeld gebracht en kan u het resultaat ervan mededelen? Welke sancties zijn verbonden aan het wederrechtelijk gebruiken van Z-platen en hoeveel sancties in de voormelde jaren (opsplitsing per gewest) uitgesproken?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2011 :

1. De problematiek rond de verhuur van handelaarsplaten is niet aan mijn aandacht ontsnapt. Ik wens er echter onmiddellijk de nadruk op te leggen dat deze praktijk plaats vindt buiten het grondgebied van een keuringsstation en dus in feite niet direct de personeelsleden van een keuringsstation impliceert.

De fraude ligt dus vooral op het vlak van het onrechtmatig gebruik van de handelaarsplaten.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer heeft een instructie gegeven aan de keuringsinstellingen (GOCA) om hun te verplichten de identiteit na te gaan van de persoon die het voertuig onder handelaarsplaat voorrijdt.

Het is immers enkel de titularis van de kentekenplaat zelf die met een voertuig met handelaarsplaat mag rijden.

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens bepaalt eveneens dat een handelaarsplaat niet mag uitgeleend of verhuurd worden. Dus als de keuringsstations de identiteit kunnen controleren van de persoon die het voertuig onder handelaarsplaat voorrijdt kunnen eventuele misbruiken of inbreuken op de wetgeving onmiddellijk vermeden worden.

Over cijfers rond daadwerkelijke overtredingen tegen het gebruik van handelaarsplaten moet ik u doorverwijzen naar de minister van Binnenlandse Zaken die de politie onder haar bevoegdheid heeft.

2. Bij controle door de politie kan verkeerdelijk gebruik aanleiding geven tot inbeslagname. Een gevolg daarvan is dat de FOD Financiën en meer bepaald de BTW- Administratie geen attesten meer aflevert die recht geven op een commerciële kentekenplaat. Voornoemd attest is de bevestiging dat er geen fiscale overtredingen werden vastgesteld.

De BTW- Administratie voorziet in zijn wetgeving dat dergelijke fiscale overtredingen aanleiding geven tot een schorsing van twaalf maanden in de aflevering van nieuwe attesten, zonder dewelke er dus geen nieuwe commerciële kentekenplaat wordt afgeleverd.

Dergelijke overtredingen van oneigenlijk gebruik geven steeds aanleiding tot het opstellen van een proces verbaal door de politie.