Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-244

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 oktober 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brussel - Spoorwegpolitie - Gebrek aan personeel - Gebrek aan een centrale locatie - Discriminatie tussen de leden van de lokale en de federale politie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
geografische spreiding
officiŽle statistiek
criminaliteit
gemeentepolitie
politie
openbare veiligheid
spoorwegstation

Chronologie

21/10/2010 Verzending vraag
7/12/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-244 d.d. 21 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront van de spoorwegpolitie kan de spoorwegpolitie de veiligheid op het metro- en spoorwegnet in Brussel steeds moeilijker garanderen. Ze klagen over verschillende problemen, waaronder de infrastructuur, de personeelsformatie en hun vergoeding.

Ten eerste, is de spoorwegpolitie momenteel ondergebracht in verschillende locaties. Daardoor is het onmogelijk het personeel optimaal aan te sturen. De aanrijtijden zijn bijgevolg te lang. Ze pleiten bijgevolg voor een centraal gebouw.

Ten tweede, moet er personeel bijkomen om de minimale dienstverlening te kunnen garanderen en de werkdruk aanvaardbaar te maken. Door de uitbreiding van het metro- en spoorwegnet, de aanzienlijke verhoging van het aantal reizigers en het ombouwen van de stations tot winkelcentra kunnen zij hun basisopdrachten niet langer volbrengen.

Tot slot maken ze gewag van een discriminatie ten opzichte van de leden van de spoorwegpolitie. De leden van de lokale Brusselse politie ontvangen een Brussel-premie, maar de leden van de federale politie, die op hetzelfde grondgebied werken, hebben daar geen recht op.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over het aantal criminele feiten gepleegd in en rond de stations in Brussel in de jaren 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgedeeld per station en per categorie?

2) Deelt zij de mening van het vakbondsfront dat het gebrek aan een centrale locatie het optimaal aansturen van het personeel onmogelijk maakt? Ziet zij heil in een centrale locatie?

3) Is zij ook van oordeel dat er extra personeel moet worden toegevoegd? Kan ze haar antwoord motiveren?

4) Erkent zij de discriminatie tussen de leden van de federale en de lokale politie? Acht zij het noodzakelijk daar maatregelen tegen te nemen? Aan welke maatregelen denkt ze?

Antwoord ontvangen op 7 december 2010 :

Het geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Heden is ons niet bekend dat er een beeld bestaat van de criminaliteit in én rond de spoorweg- en metrostations in Brussel. De samenstelling van zo’n beeld zou gemakkelijk 3 maanden vergen.

Er zijn wel cijfers geregistreerd van de criminaliteit in de spoorweg- en metrostations. Gelieve hieronder twee tabellen te vinden. De eerste tabel geeft de cijfers van de criminaliteit in de spoorwegstations weer. De tweede tabel geeft de cijfers van de criminaliteit in de metrostations weer. Beide tabellen beschrijven de periode 2007-2009.- Voor de eerste helft van 2010 bestaan op het moment van schrijven geen cijfergegevens.

De aanwezigheid van een ‘X’ betekent dit dat een spoorweg- of metrostation als lokatietype werd geregistreerd maar zonder de precieze naam. De huidige programma’s laten niet alle politieagenten toe om de stations geautomatiseerd te registreren.

 

2007

2008

2009

Brussel Zuid

3622

4022

3958

Brussel Noord

1047

1026

936

Brussel Centraal

551

458

484

Brussel Luxemburg

18

13

28

Schaarbeek

24

9

27

Brussel Schuman

19

13

17

Bockstael

9

5

8

Ukkel Kalevoet

8

13

8

Ukkel Stalle

0

4

7

Brussel Congres

3

1

6

Etterbeek

5

9

6

Jette

8

5

6

Bosvoorde

4

0

4

Haren Zuid

1

0

4

Watermaal

0

2

2

Boondaal

1

0

1

Bordet

2

1

1

Brussel Kapellekerk

2

14

1

Meiser

0

0

1

Mérode

0

1

1

St-Agatha-Berchem

0

0

1

Brussel West

1

1

1

Delta

4

0

0

Evere

0

1

0

St-Job

3

4

0

Vorst Zuid

1

0

0

Spoorwegstation X

1383

1208

920

TOTAAL

6716

6810

64282007

2008

2009

Zuidstation

148

170

272

Rogier

171

181

212

De Brouckère

201

179

138

Simonis

164

115

116

Beurs

133

89

115

Kunst-Wet

116

96

87

Montgomery

63

73

61

Ribaucourt

92

73

53

Merode

54

41

51

Beekkant

63

48

48

Schuman

49

46

47

Hallepoort

46

47

41

Sint-Guido

40

46

41

Madou

59

28

38

Bockstael

79

57

37

Graaf van Vlaanderen

29

23

30

Ijzer

20

16

29

Kruidtuin

35

38

29

Clemenceau

23

38

27

Lemonnier

33

29

26

Weststation

14

11

26

Centraal station

32

34

25

Hermann-Debroux

20

18

25

Louise

36

20

25

Roodebeek

35

23

25

Anneessens

26

29

24

Naamsepoort

45

26

24

Zwarte Vijvers

38

29

22

Belgica

22

14

20

Houba-Brugmann

33

18

20

Troon

19

16

16

Noordstation

43

40

15

Aumale

12

7

14

Albert

6

7

13

Thieffry

11

9

13

Pannenhuis

11

12

12

Delacroix

8

16

12

Hankar

18

16

11

Alma

9

5

9

Kraainem

9

11

9

St-Gillis Voorplein

7

11

9

Stockel

10

17

9

Tomberg

16

7

9

Beaulieu

4

5

8

Bizet

14

7

8

Veeweide

10

4

8

Georges Henri

8

3

6

Koning Boudewijn

12

7

6

Maalbeek

5

9

6

Pétillon

5

1

6

Sint-Katelijne

5

8

6

Stuyvenbergh

6

4

6

Vandervelde

10

7

5

Demey

12

3

4

Munthof

3

7

4

CERIA

1

4

3

Erasmus

5

9

3

Diamant

3

5

2

Joséphine-Charlotte

1

2

2

Boileau

1

5

1

Gribaumont

3

4

1

Jacques Brel

3

3

1

Ossegem

2

2

0

Het Rad

0

0

0

Metrostation X

1126

1151

809

TOTAAL

3337

3079

2780

2. De spoorwegpolitie (SPC) stelt alles in het werk om te vermijden dat de verdeling van haar eenheid van Brussel op 7 verschillende plaatsen een negatieve impact zou hebben op de dienstverlening die wordt aangeboden aan de reizigers, de partners en de overheden.

Haar communicatiemiddelen staan een optimaal beheer toe van de ploegen op het terrein. Een project om het geheel van de politie van de spoorwegen en de metro in Brussel, alsook de directie van SPC, te hergroeperen in een centraal commissariaat gelegen in de nabijheid van het Zuidstation werd gevalideerd door de Ministerraad op 20 juli 2010.

De Regie van de Gebouwen zoekt actief naar oplossingen om dit project te realiseren. Dit project heeft als essentieel doel het algemeen welzijn van het personeel van SPC te verbeteren.

3. Volgend op de beslissing van de Ministerraad van 28 april 2006 (affaire Joe Van Holsbeek), was een verhoging van in totaal 110 personeelsleden voorzien ten voordele van SPC. Ter herinnering, de TO2ter heeft een verhoging geïntegreerd van het effectief van SPC van 35 personeelsleden, volgend op deze beslissing van de Ministerraad Sedertdien dient de federale politie systematisch een aanvraag tot verhoging in van de budgetten toegekend om het effectief te bereiken. In afwachting van deze beslissing, heeft het Directiecomité van de federale oplitie beslist om gemiddeld 30 gedetacheerden in bovental van de capaciteit TO2ter toe te kennen aan SPC Brussel.

4. In tegenstelling tot wat het geacht lid meent, bestaat er geen enkele discriminatie tussen de leden van de federale spoorwegpolitie en de leden van de lokale politiekorpsen van Brussel wat betreft de betaling van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest : alle leden van de federale spoorwegpolitie die gewoonlijk in een Brusselse Post werken ontvangen deze toelage.