Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-243

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 oktober 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Aangetekende zendingen - Weigeringen en niet-afgehaalde zendingen - Aantallen

postdienst
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

21/10/2010 Verzending vraag
12/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-243 d.d. 21 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het administratief recht is een kennisgeving per aangetekend schrijven geldig zodra de postbode zich aan de woning van de geadresseerde heeft aangeboden. Wanneer de postbode de brief niet persoonlijk aan de betrokkene of zijn gemachtigde heeft kunnen overhandigen, laat de postbode in de brievenbus van de geadresseerde een bericht achter met de melding dat de brief op het postkantoor kan worden afgehaald. Als aan die vormvereiste voldaan is, wordt het niet afhalen van de brief binnen de voorgeschreven termijn op het postkantoor gelijkgesteld met de weigering om de brief in ontvangst te nemen, behalve wanneer de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde de brief binnen die termijn af te halen. In geval de geadresseerde zijn zending na de bewaartermijn niet heeft afgehaald, wordt die aangetekend naar de afzender teruggestuurd.

In dit kader volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers, opgedeeld per gewest, over het aantal geweigerde en niet (tijdig) afgehaalde aangetekende zendingen in ons land in de afgelopen vijf jaar?

2) Zijn al die brieven aangetekend teruggezonden naar de afzender?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2011 :

  1. De gevraagde cijfers vormen gevoelige informatie die in een opengestelde postmarkt door concurrerende operatoren kan worden gebruikt ten nadele van bpost en worden dus niet bekend gemaakt.

  2. Deze zendingen worden inderdaad aangetekend teruggestuurd naar de afzender.