Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2285

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 6 mei 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Internationale paspoorten - Pasfoto's genomen door het gemeentepersoneel - Digitaal platform

paspoort
biometrie

Chronologie

6/5/2011 Verzending vraag
5/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2285 d.d. 6 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de Ministerraad van 11 september 2009 werd besloten om gemeentehuizen uit te rusten met bijzondere loketten om het gemeentepersoneel in staat te stellen pasfoto's te nemen voor internationale paspoorten. De regering maakte 17 miljoen euro vrij voor deze loketten.

De regering besliste ook dat een internationale reispas met een pasfoto genomen door een gemeentelijke ambtenaar minstens vijf euro duurder moet zijn dan een reispas waarvoor een pasfoto werd genomen door een vakfotograaf.

De beslissing zou ingegeven zijn door Europese regelgeving die bepaald dat alle pasfoto's op internationale reispassen in de toekomst moeten voldoen aan bepaalde biometrische kernmerken.

Er zou op dit moment overleg worden gepleegd over de ontwikkeling van een digitaal platform om pasfoto's op een eenvoudige en veilige manier over te maken van de vakfotograaf naar de bevoegde overheidsdiensten. Dat zou de beste garantie zijn voor het verlagen van de kosten van de burger en de werkdruk op de gemeenten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister bevestigen dat de regering besliste om gemeentehuizen uit te rusten met deze bijzondere loketten? Werd daarvoor 17 miljoen euro vrijgemaakt? Hoeveel gemeentehuizen zijn inmiddels met een dergelijk loket uitgerust voor welke prijs?

2) Bevestigt zij het prijsverschil van 5 euro voor een reispas met een foto genomen door een vakfotograaf? Welke redenen liggen ten grondslag aan dit verschil?

3) Klopt het dat deze regelgeving werd ingeven door Europese regelgeving die bepaalt dat internationale reispassen in de toekomst moeten voldoen aan bepaalde biometrische kenmerken? Op welke manier wordt hier ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen?

4) Vindt er overleg plaats over de ontwikkeling van het digitaal platform waarvan sprake? Deelt zij de mening dat dit platform de beste garantie zou zijn voor het verlagen van de kosten van de burger en de werklast op de gemeenten? Kan zij haar antwoord motiveren?

5) Beschouwt zij het nemen van pasfoto's als een taak van de overheid? Of wordt dit beter overgelaten aan de private sector? Kan zij haar standpunt duidelijk maken, met inbegrip van de toekomstige ontwikkelingen op dit vlak inzake het biometrisch paspoort?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik vestig er de aandacht op van het geachte lid dat de uitreiking van paspoorten gebeurt onder de verantwoordelijkheid van mijn collega de minister van Buitenlandse Zaken.