Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-218

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Gewapende overvallen - Vluchtpogingen naar het buitenland - Aantallen en evolutie - Maatregelen

bedrijfsvoertuig
wegvervoer
diefstal
georganiseerde misdaad
verboden wapen

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
18/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-218 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de buurt van Arendonk zijn tijdens de zomer 2010 enkele politieagenten beschoten door vrachtwagendieven, toen die over de grens naar Nederland vluchtten. Het incident begon toen enkele mannen een vrachtwagen overvielen. Met een auto met blauw zwaailicht reden ze een vrachtwagen klem. Daarbij losten ze een vijftal schoten. De vrachtwagenchauffeur kon ontsnappen.

De overvallers vluchtten daarna richting Nederland. Daar hielden ze een tweede vrachtwagen tegen. Die chauffeur werd door de gangsters vastgebonden en ze gingen met de vrachtwagen aan de haal.

Ondertussen was de politie verwittigd. Die zette een controlepost op aan de grens. Toen de gangsters aankwamen, openden ze het vuur met kalasjnikovs en ramden ze de politiewagen. De agenten konden tijdig wegspringen en raakten niet gewond. De vrachtwagen werd daarna in brand gestoken aan de Nederlandse kant van de grens. De gangsters sloegen op de vlucht en zijn spoorloos.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over het aantal gewapende overvallen op vrachtwagens in ons land voor 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010? In hoeveel gevallen gaven de overvallers zich uit voor politieagenten?

2) Kan zij meedelen in hoeveel schietincidenten de politie in dezelfde periode betrokken was en welke gevolgen dit had?

3) Heeft zij cijfers over gewapende overvallen met een grensoverschrijdend karakter?

4) Ontwaart zij, op basis van de hierboven opgevraagde cijfers, een tendens van toenemende geweldpleging, al dan niet met een grensoverschrijdend karakter? Kan zij meedelen welke maatregelen de laatste drie jaar werden genomen? Acht zij nog verdere initiatieven noodzakelijk? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

1. Gelieve in onderstaande tabel het antwoord te willen vinden op bovenstaande vraag. Het betreft het aantal geregistreerde feiten inzake diefstal gewapenderhand met als plaatsbestemming (lichte) vrachtauto. De cijfers werden opgemaakt op nationaal niveau voor de periode 2007-2009 evenals het eerste kwartaal van 2010. Gegevens voor het tweede kwartaal van 2010 zijn vooralsnog niet beschikbaar.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel werden voor het eerste kwartaal van 2010 geen feiten dienaangaande geregistreerd.

Aan 1 PV aangaande diefstal gewapenderhand op een vrachtauto, gepleegd in 2008, was tevens een feit gekoppeld inzake nepagenten.

Diefstal gewapenderhand

2007

2008

2009

Lichte vrachtauto

4

4

3

Vrachtauto

3

1


Total

7

5

3

2.-3. Informatie aangaande het aantal schietincidenten waarbij politieagenten betrokken waren of het grensoverschrijdende karakter van de diefstal gewapenderhand is niet beschikbaar.

4. Er is geen tendens van toenemende geweldpleging merkbaar op basis van de voor handen zijnde cijfers. Er zijn in het verleden tal van initiatieven vanuit de overheid ondernomen teneinde de chauffeur en zijn lading meer veiligheid te garanderen, maar er werden geen specifieke maatregelen genomen om een eventuele toename in geweld tegen te gaan, aangezien er op dit ogenblik niks op wijst dat er een toename in geweld zou zijn.

De reeds genomen maatregelen tegen ladingdiefstal alsook de nog lopende, zoals de pilootprojecten van bewaakte parkings, de europese council resolution inzake de strijd tegen ladingdiefstal en bewaakte parkings, zijn maatregelen die ladingdiefstal in het algemeen willen aanpakken, en dus ook preventief werken tegen een eventuele toename van geweld bij ladingdiefstal.

Tevens onderzoekt mijn administratie op dit ogenblik de opportuniteit van een netwerk van intelligente camerabewaking gekoppeld aan een systeem van databank, op de Belgische autosnelwegparkings.