Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2178

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 29 april 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Belgische vervoersmaatschappijen - Invoeren van een gemeenschappelijk vervoerbewijs - Recht op privacy

reizigersvervoer
plaatsbewijs
eerbiediging van het privé-leven
openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
radiofrequentie-identificatie

Chronologie

29/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3946

Vraag nr. 5-2178 d.d. 29 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 maart 2010 kunnen reizigers met een gecombineerd abonnement voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) een Mobib-kaart aanvragen in de Belgische treinstations. Dit is een elektronische chipkaart die bij iedere opstap van het MIVB-net moet ontwaard worden. De NMBS zet met deze maatregel een stap in de richting van een gemeenschappelijk vervoerbewijs. Het toekomstig vervoerbewijs van de NMBS, de MIVB, De Lijn en de Transport en commun (TEC) zal namelijk gebaseerd zijn op Calypso, de technologie achter de Mobib-kaart.

Onderzoekers van de universiteit Louvain-La-Neuve namen de Mobib-kaart onder de loep. Zij wijzen erop dat die kaart persoonlijke gegevens bevat die nauwelijks beveiligd zijn. De geheugenchip is op een half uur te kraken. Het verontrustte hen ook dat de kaart de drie laatste verplaatsingen bijhoudt. Vele MIVB-reizigers delen deze bezorgdheid. Onlangs werd nog een individu voor het gerecht gedaagd nadat hij uit privacyoverwegingen de chip uit zijn Mobib-kaart had verwijderd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel reizigers vroegen tussen maart 2010 en maart 2011 een Mobib-kaart aan in de Belgische treinstations? Wat was de uiteindelijke kostprijs om alle loketten uit te rusten met toestellen die chipkaarten kunnen uitgeven en laden? Zal het toekomstig gemeenschappelijk vervoerbewijs compatibel zijn met deze toestellen?

2) Kan de geachte minister een overzicht geven van de werkzaamheden van de nv Belgian Mobility Card sinds haar oprichting? Staat bij het ontwerpen van de elektronische chipkaart het recht op privacy centraal (het zogenaamde privacy by design)? Zo ja, hoe tracht men de privacy van de reiziger te verzekeren?

3) Wanneer verwacht zij dat het gemeenschappelijk vervoerbewijs zal worden ingevoerd? Wordt nog steeds gemikt op 2011? Zo niet, aan wat zijn de vertragingen te wijten?

4) Zullen reizigers de keuze hebben om al dan niet met de elektronische chipkaart te werken? Zo niet, waarom stapt zij niet mee in de aanbevelingen van EPCglobal om bij radio-frequency identification (RIFD) technologie te voorzien in een " consumer choice "?

5) Kan de zij de resultaten van het proefproject dat in januari 2010 aanving en tot doel had om de controleprocedure van digitale chipkaarten te testen, toelichten?

6) Zijn er nieuwe proefprojecten gepland? Zo ja, wat hebben ze tot doel en op hoeveel raamt zij de kostprijs?