Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2159

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 april 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden

vordering tot administratieve aansprakelijkheid
wegennet
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer
officiŽle statistiek

Chronologie

21/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3978

Vraag nr. 5-2159 d.d. 21 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag (nummer 5-1042) betreffende klachten tegen de overheid als verantwoordelijke voor schade geleden ten gevolge van de slechte staat van het wegdek, antwoordde u niet bevoegd te zijn. Het zijn de gewesten die bevoegd zijn voor de wegen en hun aanhorigheden.

Mijn vraag had niet alleen betrekking op gewestwegen, maar wel op het aantal politionele klachten die betrekking hebben op ongevallen die verband houden met de staat van een weg.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Kan de minister meedelen hoeveel klachten tegen de bevoegde overheden werden geregistreerd bij de politie in de periode 2007- 2010 betreffende schade ten gevolge van de slechte staat van de wegeninfrastructuur, waarbij de overheid aansprakelijkheid werd geacht, met een opsplitsing naar bevoegde overheid en de aard van de klacht? Op welke gronden waren deze klachten gestoeld?