Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2158

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 april 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen

wegverkeer
lichamelijk geweld
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

21/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3977

Vraag nr. 5-2158 d.d. 21 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag (nummer 5-1047) betreffende aangiftes van fysieke agressie in het verkeer, antwoordde u niet bevoegd te zijn. De FOD's Volksgezondheid en Justitie zouden volgens u bevoegd zijn.

Mijn vraag had echter betrekking op het aantal klachten bij de politie voor gevallen van verkeersagressie.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Beschikt de minister over cijfergegevens betreffende het aantal aangiftes van fysieke agressie bij de politie in het verkeer voor 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, opgesplitst per gewest en naar aard en ernst van de feiten? Ontwaart de minister in de opgevraagde cijfers een trend? Welke verklaring geeft zij daar desgevallend voor?